Kördür Münkirin Gözü

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise

Merdivenden iterler, kim yüksekten bakar ise


Gönlü yüksekte gezer, dembedem yoldan azar

Dış yüzüne ol sızar, içinde ne var ise


Ak sakallı bir koca, bilmez ki hali nice

Emek yemesin hacca, bir gönül yıkar ise


Sağır işitmez sözü, gece sanır gündüzü

Kördür münkirin gözü, alem münevver ise


Gönül Çalabın tahtı, Çalap gönüle baktı

İki cihan bedbahtı, kim bir gönül yıkar ise


Sen sana ne sanırsan, ayruğa da anı san

Dört kitabın manası, budur eğer var ise


Manada götürmüşler, kardaştan yar yeğrektir

Oğuldan dahi tatlı, eğer doğru yar ise


Gördün yarin doğrudur, baş kogil ayağına

Çıkar ciğerin yedir, eğer çaren var ise


Gördün yarin eğridir, nen var ise ver kurtul

Ululardan öğüttür, işittiğin var ise


Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür

Bilire bir söz yeter, sende güher var ise


Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş

Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise


Yunus yoldan ırmasın, yüksek yere durmasın

Sinle sırat görmesin, sevdiği didar ise



Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim