Korktuğumla Yar Oldum

Nitekim ben beni bildim, yakın bil kim Hakk'ı buldum

Hakk'ı buluncaydı korkum, şimdi korkudan kurtuldum


Ayruk düşünmez korkmazam, bir zerrece kayurmazam

Ben şimdi kimden korkayım, korktuğum ile yar oldum


Azrail gelmez canıma, sorucu gelmez sinime

Bunlar beni ne sorsunlar, anı sorduran ben oldum


Ya ben onca kaçan olam, ol buyruğunu buyuram

Ol geldi gönlüme doğdu, ben ana bir kan oldum


Aşklılar bizden alalar, aşksızlar hot ne bileler

Kimler ala kimler vere, ben bir ulu dükkan oldum


Yunus'a Hak açtı kapu, Yunus Hakk'a kıldı tapu

Baki devlet benimkiymiş, ben kul iken sultan oldumSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim