Muhammed

Canım kurban olsun Senin yoluna

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Şefaat eyle bu kemter kuluna

Adı güzel, kendi güzel Muhammed


Mümin olanların çoktur cefası

Ahirette olur zevk ü safası

On sekiz bin alemin Mustafa'sı

Adı güzel, kendi güzel Muhammed


Yedi gökleri seyran eyleyen

Kürsi'nin üstünde cevlan eyleyen

Miraçta ümmetini dileyen

Adı güzel, kendi güzel Muhammed


Aşık Yunus n'eder dünyayı Sensiz

Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümansız

Sana uymıyanlar gider imansız

Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim