Ne Verir isen Elin ile

Eğriliğin koyasın, doğru yola gelesin

Kibr ü kini çıkargil, erden nasip alasın


Ne verir isen elin ile, şol varır senin ile

Ben disem inanmazsın, varıcağaz bulasın


Gönülde pas oturur, anda seni yitürür

İçeru Şah oturur, girmezsin kim göresin


On ikidir hücresi, dervazesi yedidir

Anda iki dilber var, bilmezsin ki sorasın


Biçare miskin Yunus, aşktan dava kılırsın

Dost'tan haber gelicek, yüz sürüyü varasınSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim