Ol Sahib-i Kuran Benem

Ol kadir-i kün feyekün, lütf edici Sübhan benem

Kesmeden rızkını veren, cümlelere Sultan benem


Nutfeden adem yaratan, yumurtadan kuş türeten

Kudret dilini söyleten, zikr eyleten Sübhan benem


Kimisini zahit kılan, kimisine füsk işleten

Ayıplarını örtücü, ol delil ü bürhan benem


Benem ebet, benem beka, ol kadir-i hak mutlaka

Yarın hızır ola saka, anı kılan gufran benem


Ete;deri sügük çatan, ten perdelerini tutan

Kudret işim çoktur benim, hem zahir ü ayan benem


Hem batınem hem zahirem, hem evvelem, hem ahırem

Bu cümlesini yaratıp, tertip eden Yezdan benem


Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayan

Bin bir adı vardır Yunus, ol sahib-i Kur'an benemSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim