Şekeri Ayruğa Sunup

Dost ilinin haberin disem işide misin

Yoldaş olup ol yola sen bile gide misin


Ol ilin bağı olur, şerbeti ağu olur

Kadeh dutmaz ol ağu, nuş edip yuda mısın


Ol elin zevadesi, cefa duta gidesi

Şekeri ayruğa sunup, sen ağu tada mısın


Ol ilde ay gün olmaz, ay gün gedilip dolmaz

Tertipler terk idüben, hisabın unuda mısın


Senlik benlik terk edip, yokluk eline gidip

Aşktan içip esriyip, varlık terk ede misin


İşbu tenin tertibi od ü yel, toprak, sudur

Yunus sen gör özünü, suda, toprakta mısınSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim