Sen Viran Olmayınca

Gönül kanda dolana, maşukun bulmayınca

Kişi aşık mı olur gönülsüz kalmayınca


Gönüldür anan Onu, esir eyleyen seni

Kimi azat eylersin, sen azat olmayınca


Boynu zincirli geldik, key kati esir olduk

Er nazar eylemedi halimiz bilmeyince


Bir yandan överler, aylak nesne verirler

Bahasın ne bilesin, sen satın almayınca


Bahası canın anın, mal ile davar değil

Sevdik mi ele girer, sevdikler vermeyince


Dostu kande bulasın, sende durmak ile sen

Ol imaret eylemez, sen viran olmayınca


Sözü Yunus'tan işit, kibir kılma tut öğüt

Ol seni sora gelmez, sen yavu varmayıncaSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim