Senin Kokun Duydu Canım

İlahi bir aşk ver bana, kandalığım bilmeyeyim

Yavu kılayum ben beni, isteyuben bulmayayım


Al gider benden benliği, doldur içime şenliği

Bu dünyada öldür beni, varıp anda ölmeyeyim


Şöyle hayran eyle beni, bilmeyeyim dünden günü

Daim isteyeyim seni, ayruk nakşa kalmayayım


Senin kokun duydu canım, terkini urdu cihanın

Hergiz belirmez mekanın, seni kande isteyeyim


Aşkın bir od urdu cana, üs yürürem yana yana

Ciğerim gark oldu kana, nice zari kılmayayım


Ko ben yanayım tüteyim, bülbül olayım öteyim

Dost bahçesinde biteyim, açıluben solmayayım


Halim getirsem dile, kim bana söğe, kim güle

Bari yanayım dert ile, ben dillere gelmeyeyim


Mansur um çek dara beni, ayan göster anda seni

Kurban kılayum bu canı, aşka münkir olmayayım


Aşktır bu derdin dermanı, aşk yolunda verem canı

Yunus Emre eydür bunu, bir dem aşksız olmayayımSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim