Şol Benim Şeyhimi

Şol benim Şeyhimi görmeğe kim gelir

Zevk ile safalar sürmeğe kim gelir


Şeyhimin illeri, uzaktır yolları

Açılmış gülleri dermeğe kim gelir


Şeyhimin özünü, severim sözünü

Ol mubarek yüzünü, görmeğe kim gelir


Şeyhimin ilini, sorarım evini

Ol sebepli elini öpmeğe kim gelir


Şeyhimin ilinde, asası elinde

Şeyhimin yolunda, ölmeğe kim gelir


Aht ile vefalar, zevk ile safalar

Bu yolda cefalar çekmeğe kim gelir


Şeyhimim şem'ine bu canım pervane

Saladır aşıklara, yanmağa kim gelir


Hak için malını, hep vere varını

Aşk için arını, atmağa kim gelir


Şehidin donunu, yumazlar kanını

Dost için canını vermeğe kim gelir


Ah ile göz yaşı, Yunus'un haldaşı

Zehrile pişen aşı, yemeğe kim gelirSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim