Şol Kahr İle Kazandığın

Ey dünyayı seven kişi, bir gün koyup gitmek gerek

Senin dileğinle değil, naçardır, ne etmek gerek


Gözün ile gördüğünü, şol hasretin olanları

Akil isen an bunları, her kimseyi anmak gerek


Şol kahr ile kazandığın, bir gün kalısar körlüğe

Şol mal ki körlüğe kalır, şaylığa harc etmek gerek


Kudret kandilinden senin, destur ile indi canın

Bir gün geri gel deniser, şol sözü işitmek gerek


Ne hak buyruğun tutarsın, ne kul sözün işidirsin

Hiç bilmezsin ma'na nedir, nedilde çağırmak gerek


Uydun bu nefsin sözüne, battın günah denizine

Çirk getirdin can yüzüne, tövbeteğin tutmak gerek


Yunus;şimdi sen dil ile, ben Hakkı severim deme

Ol padişah hazretine, görklü meta'iltmek gerekSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim