Şöyle Garip Bencileyen

Acep şu yerde var mı ola

Şöyle garip bencileyin

Bağrı başlı, gözü yaşlı

Şöyle garip bencileyin


Gezdim Rum ile Şam'ı

Yukarı elleri kamu

Çok istedim, bulamadım

Şöyle garip bencileyin


Bendeler garip olmasın

Firkat oduna yanmasın

Hocam kimseler olmasın

Şöyle garip bencileyin


Bir garip ölmüş diyeler

üç günden sonra duyalar

Soğuk su ile yuyalar

Şöyle garip bencileyin


Söyler dilim ağlar gözüm

Gariplere göyner özüm

Meğer ki gökte yıldızım

Ola garip bencileyin


Nice bu dert ile yanam

Ecel ere bir gün ölem

Meğer ki sinimde bulam

Şöyle garip bencileyin


Emrem Yunus biçare

Bulunmaz derdine çare

Var imdi gez şardan şare

İste garip bencileyinSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim