Yetmiş İki Millette

Gayrıdır her milletten bu bizim milletimiz

Hiç dinde bulunmadı, din ü diyanetimiz


Bu din ü diyanette, yetmiş iki millette

Dünya vü ahirette, ayrıdır ayatımız


Tahir suya banmadan, el ayak deprenmeden

Baş sücuda inmeden, kılınır taatımız


Ne rüku vardır, ne sücut, ne kıble vardır, ne mescit

Daima ol dostla becit olur münacatımız


Gerek Kabeye varalım, gerek mescide girelim

Gerek su ile yunalım, çün bile illetimiz


Su ne kadar arıda, yavuz huyun bile

Meğer bizi pak ide, Haktan inayetimiz


Kimin sırrın kim bile, çün erilmez bu hale

Yarın ana belli ola, Müslüman mürtedimiz


Yunus canı yenile, kim dostluğun anıla

Ansızın bir ün gele, bilesin kudretimizSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim