Yusuf Bulunur Kenan Bulunmaz

Bir ne derttir ana derman bulunmaz

Ya bu ne yaredir zahmı belirmez


Yitürdüm Yusuf'um Ken'an elinde

Yusuf'um bulundu, Ken'an bulunmaz


Beyim arif isen, var sen yolunca

Bunda başlar yiter, kanlar sorulmaz


Manisiz kişiden hiç nesne gelmez

Kovası yok kuyudan su çekilmez


Kuyu cismindürür mani kovası

Çekerler kovayı suyu belirmez


Erenler kapısı, mürüvvet kapısı

Sıtk ile gelenler, mahrum gülünmez


Yunus bu manide gark oldu gitti

Geri gelmekliğe aklı belirmezSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim