Yüz Bin Peygamber

Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatur

Kani bunca evliya, yüz bin Peygamber yatur


Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen

Hem dünyaya meyleden, Adem Peygamber yatur


Arkasiyle kum çeken, göz yaşıyle yuğuran

Kabeye temel kuran, Halil Peygamber yatur


Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden

Belalara sabreden, Eyyup Peygamber yatur


Balık karnında yatan, deryaları seyreden

Kabak kökün yastanan, Yunus Peygamber yatur


Kuyuda nihan olan, kul deyüben satılan

Mısır'a sultan olan, Yusuf Peygamber yatur


Yusuf'un yavu kılan, kurt ile davi kılan

Ağlayıp göğsüz kalan, Yakup Peygamber yatur


Asasın ejder eden, bahre urup yol eden

Fir'avnı helak eden, Musa Peygamber yatur


Ol Allahın habibi , dertlilerin tabibi

Enbiyalar serveri, Resul Muhammed yatur


Hayber kal'asın yıkan, kafiri oda yakan

Şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatur


Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri

Fatm'ana oğulları;Hasan, Hüseyin yatur


İğnesin suya atan, balıklara getirten

Tacın tahtın terkeden, İbrahim Ethem yatur


Gündüzler saim olan, geceler kaim olan

Ariflerin sultanı, Bayzit Bestami yatur


Hakikat erleri, geçti dünyadan, her biri

Konyada;ol Mevlana Hüdevandigar yatur


Çoktur Hakkın has kulları, fikr eyle bunları

Saysam erenleri, görsen ne sultanlar yatur


Yunus sen de ölürsün, kara yere girersin

Kara yer altında, çok günahkar kullar yaturSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim