@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ALTAN

𐰀𐰞𐱃𐰀𐰣

< ALPEREN | ALTAR >