Türkçe İsimler

Türkiye ve Türk dünyasında yaygın kullanılan kız ve erkek (bebek) isimleri ve bunların Göktürk alfabesi ile (Göktürkçe) yazılışı.

(e) Erkek | (k) Kız

 1. (k) AÇELYA 𐰀𐰲𐰠𐰖𐰀
 2. (e) ADİL 𐰀𐰑𐰃𐰠
 3. (e) ADNAN 𐰀𐰑𐰣𐰀𐰣
 4. (e) AKİL 𐰀𐰴𐰃𐰠
 5. (e) AKAY 𐰀𐰴𐰖
 6. (e) AKER 𐰀𐰴𐰼𐰖
 7. (e) AKIN 𐰀𐰴𐰃𐰣
 8. (e) AKINER 𐰀𐰴𐰃𐰤𐰀𐰼
 9. (e) AKMAN 𐰀𐰴𐰢𐰀𐰣
 10. (k) AKSU 𐰀𐰴𐰽𐰆
 11. (e) AKSUN 𐰀𐰴𐰽𐰆𐰣
 12. (e) ALİ 𐰀𐰞𐰠𐰃
 13. (e) ALKAN 𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣
 14. (e) ALP 𐰀𐰞𐰯
 15. (e) ALPAMIŞ 𐰀𐰞𐰯𐰀𐰢𐰃𐱁
 16. (e) ALPARSLAN 𐰀𐰞𐰯𐰀𐰺𐰽𐰞𐰀𐰣
 17. (e) ALPASLAN 𐰀𐰞𐰯𐰀𐰽𐰞𐰀𐰣
 18. (e) ALPAY 𐰀𐰞𐰯𐰀𐰖
 19. (e) ALPER 𐰀𐰞𐰯𐰼
 20. (e) ALPEREN 𐰀𐰞𐰯𐰼𐰤
 21. (e) ALTAN 𐰀𐰞𐱃𐰀𐰣
 22. (e) ALTAR 𐰀𐰞𐱃𐰀𐰺
 23. (e) ALTAY 𐰀𐰞𐱃𐰀𐰖
 24. (e) ANIL 𐰀𐰣𐰃𐰞
 25. (e) ANSEL 𐰀𐰣𐰾𐰀𐰠
 26. (i) ARAL 𐰀𐰺𐰞
 27. (e) ARAS 𐰀𐰺𐰽
 28. (e) ARDA 𐰀𐰺𐰑𐰀
 29. (e) ARMAN 𐰀𐰺𐰢𐰀𐰣
 30. (e) ARMAĞAN 𐰀𐰺𐰢𐰀𐰍𐰣
 31. (e) ARKIN 𐰀𐰺𐰴𐰃𐰣
 32. (e) ARIKAN 𐰀𐰺𐰃𐰴𐰀𐰣
 33. (e) ARSEL 𐰀𐰺𐰾𐰀𐰠
 34. (e) ARSLAN 𐰀𐰺𐰽𐰞𐰀𐰣
 35. (k) ARZU 𐰀𐰺𐰔𐰆
 36. (k) ASEL 𐰀𐰽𐰠
 37. (k) ASENA 𐰀𐰽𐰾𐰀𐰣𐰀
 38. (e) ASLAN 𐰀𐰽𐰞𐰀𐰣
 39. (k) ASLI 𐰀𐰽𐰞𐰃
 40. (k) ASLIHAN 𐰀𐰽𐰞𐰃𐰴𐰀𐰣
 41. (k) ASUDE 𐰀𐰽𐰆𐰓𐰀
 42. (k) ASUMAN 𐰀𐰽𐰆𐰢𐰀𐰣
 43. (k) ASYA 𐰀𐰽𐰖𐰀
 44. (i) AŞKIN 𐰀𐱁𐰴𐰃𐰣
 45. (e) ATA 𐰀𐱃𐰀
 46. (e) ATABEY 𐰀𐱃𐰀𐰋𐰀𐰘
 47. (e) ATACAN 𐰀𐱃𐰀𐰲𐰀𐰣
 48. (e) ATATÜRK 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰜
 49. (e) ATAKAN 𐰀𐱃𐰴𐰣
 50. (e) ATALAY 𐰀𐱃𐰞𐰖
 51. (e) ATİLLA 𐰀𐱃𐰃𐰠𐰞𐰀
 52. (e) ATTİLA 𐰀𐱃𐱅𐰃𐰞𐰀
 53. (e) AYAZ 𐰀𐰖𐰔
 54. (e) AYBALA 𐰀𐰖𐰉𐰀𐰞𐰀
 55. (e) AYBARS 𐰀𐰖𐰉𐰀𐰺𐰽
 56. (e) AYBERK 𐰀𐰖𐰋𐰀𐰼𐰚
 57. (e) AYBORA 𐰀𐰖𐰉𐰆𐰺𐰀
 58. (k) AYBİKE 𐰀𐰖𐰋𐰃𐰚𐰀
 59. (k) AYBÜKE 𐰀𐰖𐰋𐰜𐰀
 60. (k) AYCAN 𐰀𐰖𐰲𐰀𐰣
 61. (k) AYÇA 𐰀𐰖𐰲𐰀
 62. (k) AYDA 𐰀𐰖𐰑𐰀
 63. (k) AYDAN 𐰀𐰖𐰑𐰀𐰣
 64. (e) AYDIN 𐰀𐰖𐰑𐰃𐰣
 65. (e) AYDOĞAN 𐰀𐰖𐰑𐰆𐰍𐰀𐰣
 66. (k) AYGÜL 𐰀𐰖𐰏𐰇𐰠
 67. (i) AYGÜN 𐰀𐰖𐰏𐰇𐰤
 68. (e) AYHAN 𐰀𐰖𐰴𐰀𐰣
 69. (e) AYKUT 𐰀𐰖𐰴𐰆𐱃
 70. (k) AYLA 𐰀𐰖𐰞𐰀
 71. (k) AYLİN 𐰀𐰖𐰠𐰃𐰤
 72. (k) AYPERİ 𐰀𐰖𐰯𐰀𐰼𐰃
 73. (k) AYNUR 𐰀𐰖𐰣𐰆𐰺
 74. (k) AYSEL 𐰀𐰖𐰾𐰀𐰠
 75. (k) AYSU 𐰀𐰖𐰽𐰆
 76. (k) AYSUN 𐰀𐰖𐰽𐰆𐰣
 77. (k) AYŞE 𐰀𐰖𐱁𐰀
 78. (k) AYŞEGÜL 𐰀𐰖𐱁𐰀𐰏𐰇𐰠
 79. (k) AYŞEN 𐰀𐰖𐱁𐰀𐰤
 80. (e) AYTEKİN 𐰀𐰖𐱅𐰀𐰚𐰃𐰤
 81. (k) AYTEN 𐰀𐰖𐱅𐰀𐰤
 82. (e) AYTUNÇ 𐰀𐰖𐱃𐰆𐰨
 83. (e) BABÜR 𐰉𐰀𐰋𐰇𐰼
 84. (k) BADE 𐰉𐰀𐰓𐰀
 85. (k) BANU 𐰉𐰀𐰣𐰆
 86. (e) BARAN 𐰉𐰀𐰺𐰣
 87. (e) BARIŞ 𐰉𐰀𐰺𐰃𐱁
 88. (e) BARLAS 𐰉𐰀𐰺𐰞𐰀𐰽
 89. (e) BARTU 𐰉𐰀𐰺𐱃𐰆
 90. (k) BAŞAK 𐰉𐰀𐱁𐰴
 91. (e) BAŞAR 𐰉𐰀𐱁𐰺
 92. (e) BAŞARAN 𐰉𐰀𐱁𐰺𐰣
 93. (e) BATUR 𐰉𐰀𐱃𐰆𐰺
 94. (e) BATTAL 𐰉𐰀𐱃𐱃𐰀𐰞
 95. (e) BAYBARS 𐰉𐰀𐰖𐰉𐰀𐰺𐰽
 96. (e) BAYKAM 𐰉𐰀𐰖𐰴𐰀𐰢
 97. (e) BAYRAM 𐰉𐰀𐰖𐰺𐰀𐰢
 98. (e) BAYKAL 𐰉𐰀𐰖𐰴𐰀𐰞
 99. (e) BAYSAL 𐰉𐰀𐰖𐰽𐰀𐰞
 100. (e) BEDİR 𐰋𐰀𐰓𐰃𐰼
 101. (k) BEDİZ 𐰋𐰀𐰓𐰃𐰔
 102. (k) BEGÜM 𐰋𐰀𐰏𐰇𐰢
 103. (k) BEGÜMAY 𐰋𐰀𐰏𐰇𐰢𐰀𐰖
 104. (k) BELEN 𐰋𐰀𐰠𐰤
 105. (k) BELENAY 𐰋𐰀𐰠𐰣𐰖
 106. (k) BELGİN 𐰋𐰀𐰠𐰏𐰃𐰤
 107. (k) BELİN 𐰋𐰀𐰠𐰃𐰤
 108. (k) BELİNAY 𐰋𐰀𐰠𐰃𐰤𐰀𐰖
 109. (k) BELİZ 𐰋𐰀𐰠𐰃𐰔
 110. (k) BELKIS 𐰋𐰀𐰠𐰴𐰃𐰽
 111. (k) BENGİSU 𐰋𐰀𐰭𐰏𐰃𐰽𐰆
 112. (e) BEKİR 𐰋𐰀𐰚𐰃𐰼
 113. (e) BEKTAŞ 𐰋𐰀𐰚𐱃𐰀𐱁
 114. (e) BERAT 𐰋𐰀𐰺𐱃
 115. (i) BERAY 𐰋𐰀𐰺𐰖
 116. (k) BEREN 𐰋𐰀𐰼𐰤
 117. (k) BERİL 𐰋𐰀𐰼𐰃𐰠
 118. (k) BERİLAY 𐰋𐰀𐰼𐰃𐰞𐰀𐰖
 119. (k) BERİN 𐰋𐰀𐰼𐰃𐰤
 120. (e) BERK 𐰋𐰀𐰼𐰚
 121. (e) BERKAN 𐰋𐰀𐰼𐰴𐰀𐰣
 122. (e) BERKAY 𐰋𐰀𐰼𐰴𐰀𐰖
 123. (e) BERKE 𐰋𐰀𐰼𐰚𐰀
 124. (e) BERKER 𐰋𐰀𐰼𐰚𐰀𐰼
 125. (k) BERNA 𐰋𐰀𐰼𐰣𐰀
 126. (k) BERRAK 𐰋𐰀𐰼𐰺𐰀𐰴
 127. (k) BERRİN 𐰋𐰀𐰼𐰼𐰃𐰤
 128. (k) BESİM 𐰋𐰀𐰾𐰃𐰢
 129. (k) BESTE 𐰋𐰀𐰾𐱅𐰀
 130. (k) BETÜL 𐰋𐰀𐱅𐰇𐰠
 131. (k) BETÜLAY 𐰋𐰀𐱅𐰇𐰞𐰀𐰖
 132. (e) BEYBARS 𐰋𐰀𐰘𐰉𐰀𐰺𐰽
 133. (e) BİLAL 𐰋𐰃𐰠𐰀𐰞
 134. (i) BİLGE 𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀
 135. (e) BİNALİ 𐰋𐰃𐰣𐰀𐰠𐰃
 136. (i) BİNAY 𐰋𐰃𐰣𐰀𐰖
 137. (k) BİNGÜL 𐰋𐰃𐰤𐰏𐰇𐰠
 138. (k) BİNNAZ 𐰋𐰃𐰤𐰣𐰀𐰔
 139. (k) BİNNUR 𐰋𐰃𐰤𐰣𐰆𐰺
 140. (e) BİRAY 𐰋𐰃𐰺𐰀𐰖
 141. (i) BİRCAN 𐰋𐰃𐰼𐰲𐰀𐰣
 142. (k) BİRGÜL 𐰋𐰃𐰼𐰏𐰇𐰠
 143. (e) BİRKAN 𐰋𐰃𐰼𐰴𐰀𐰣
 144. (e) BİROL 𐰋𐰃𐰺𐰆𐰞
 145. (e) BORA 𐰉𐰆𐰺𐰀
 146. (e) BORAKAN 𐰉𐰆𐰺𐰀𐰴𐰀𐰣
 147. (e) BORAN 𐰉𐰆𐰺𐰀𐰣
 148. (e) BORANAY 𐰉𐰆𐰺𐰀𐰣𐰖
 149. (e) BORANER 𐰉𐰆𐰺𐰀𐰤𐰼
 150. (e) BOZBEY 𐰉𐰆𐰔𐰋𐰀𐰘
 151. (e) BOZKURT 𐰉𐰆𐰔𐰴𐰆𐰺𐱃
 152. (e) BUĞRA 𐰉𐰆𐰍𐰺𐰀
 153. (k) BUKET 𐰉𐰸𐰀𐱅
 154. (e) BULUT 𐰉𐰆𐰞𐱃
 155. (e) BUMİN 𐰉𐰆𐰢𐰃𐰤
 156. (e) BURAK 𐰉𐰆𐰺𐰀𐰴
 157. (i) BURÇİN 𐰉𐰆𐰺𐰲𐰃𐰤
 158. (e) BURKAY 𐰉𐰆𐰺𐰸𐰀𐰖
 159. (k) BUSE 𐰉𐰆𐰾𐰀
 160. (e) BÜLENT 𐰋𐰇𐰠𐰀𐰤𐱅
 161. (k) BÜŞRA 𐰋𐰇𐱁𐰺𐰀
 162. (e) CANER 𐰲𐰀𐰤𐰼
 163. (e) CENGİZ 𐰲𐰀𐰭𐰍𐰃𐰔
 164. (e) ÇAĞATAY 𐰲𐰀𐰍𐱃𐰖
 165. (k) ÇAĞLA 𐰲𐰀𐰍𐰞𐰀
 166. (e) ÇAĞLAR 𐰲𐰀𐰍𐰞𐰀𐰺
 167. (i) ÇAĞRI 𐰲𐰀𐰍𐰺𐰃
 168. (e) ÇAĞRIBEY 𐰲𐰀𐰍𐰺𐰃𐰋𐰀𐰘
 169. (e) ÇELEBİ 𐰲𐰀𐰠𐰋𐰃
 170. (e) ÇETİN 𐰲𐰀𐱅𐰃𐰤
 171. (e) ÇETİNER 𐰲𐰀𐱅𐰃𐰤𐰀𐰼
 172. (e) ÇINAR 𐰲𐰃𐰣𐰀𐰺
 173. (k) ÇİÇEK 𐰲𐰃𐰲𐰀𐰚
 174. (k) ÇİĞDEM 𐰲𐰃𐰏𐰓𐰀𐰢
 175. (k) ÇİLAY 𐰲𐰃𐰞𐰀𐰖
 176. (i) ÇOLPAN 𐰲𐰆𐰞𐰯𐰀𐰣
 177. (k) DAMLA 𐰑𐰀𐰢𐰞𐰀
 178. (k) DEMET 𐰓𐰀𐰢𐱅
 179. (e) DEMİRAY 𐰓𐰀𐰢𐰃𐰺𐰀𐰖
 180. (e) DEMİRKAN 𐰓𐰀𐰢𐰃𐰼𐰴𐰀𐰣
 181. (i) DEÑİZ 𐰓𐰀𐰭𐰃𐰔
 182. (i) DENİZ 𐰓𐰀𐰤𐰃𐰔
 183. (k) DEREN 𐰓𐰀𐰼𐰤
 184. (k) DERYA 𐰓𐰀𐰼𐰖𐰀
 185. (k) DESTE 𐰓𐰀𐰾𐱅𐰀
 186. (k) DİDEM 𐰓𐰃𐰓𐰀𐰢
 187. (k) DİLARA 𐰓𐰃𐰞𐰀𐰺𐰀
 188. (k) DİLAY 𐰓𐰃𐰞𐰀𐰖
 189. (k) DİLBER 𐰓𐰃𐰠𐰋𐰀𐰼
 190. (k) DİLEK 𐰓𐰃𐰠𐰀𐰚
 191. (k) DİLER 𐰓𐰃𐰠𐰀𐰼
 192. (e) DİKMEN 𐰓𐰃𐰚𐰢𐰀𐰤
 193. (e) DİNÇER 𐰓𐰃𐰨𐰀𐰼
 194. (e) DOĞAN 𐰑𐰆𐰍𐰀𐰣
 195. (e) DOĞANAY 𐰑𐰆𐰍𐰀𐰣𐰖
 196. (e) DOĞANER 𐰑𐰆𐰍𐰀𐰤𐰼
 197. (e) DOLUNAY 𐰑𐰆𐰞𐰣𐰀𐰖
 198. (i) DORUK 𐰑𐰆𐰺𐰸
 199. (k) DÖNDÜ 𐰓𐰇𐰦𐰇
 200. (k) DUDU 𐰑𐰆𐰑𐰆
 201. (k) DURDU 𐰑𐰆𐰺𐰑𐰆
 202. (e) DURMUŞ 𐰑𐰆𐰺𐰢𐰆𐱁
 203. (e) DURSUN 𐰑𐰆𐰺𐰽𐰆𐰣
 204. (k) DUYGU 𐰑𐰆𐰖𐰍𐰆
 205. (e) DÜNDAR 𐰓𐰇𐰤𐰑𐰀𐰺
 206. (k) EBRU 𐰀𐰋𐰺𐰆
 207. (e) EDİZ 𐰀𐰓𐰃𐰔
 208. (e) EGEMEN 𐰀𐰏𐰢𐰤
 209. (i) EKİN 𐰀𐰚𐰃𐰤
 210. (e) EKREM 𐰀𐰚𐰼𐰀𐰢
 211. (k) ELANUR 𐰀𐰠𐰀𐰣𐰆𐰺
 212. (k) ELÇİN 𐰀𐰠𐰲𐰃𐰤
 213. (k) ELİZ 𐰀𐰠𐰃𐰔
 214. (k) ELMAS 𐰀𐰠𐰢𐰀𐰽
 215. (k) EMEL 𐰀𐰢𐰠
 216. (e) EMİN 𐰀𐰢𐰃𐰤
 217. (k) EMİNE 𐰀𐰢𐰃𐰤𐰀
 218. (i) EMİR 𐰀𐰢𐰃𐰼
 219. (e) EMİRAY 𐰀𐰢𐰃𐰺𐰀𐰖
 220. (e) EMİRBEY 𐰀𐰢𐰃𐰼𐰋𐰀𐰘
 221. (e) EMİRCAN 𐰀𐰢𐰃𐰼𐰲𐰀𐰣
 222. (e) EMRE 𐰀𐰢𐰼𐰀
 223. (e) ENES 𐰀𐰤𐰾
 224. (e) ENGİN 𐰀𐰤𐰏𐰃𐰤
 225. (e) ENGİNAY 𐰀𐰤𐰏𐰃𐰣𐰀𐰖
 226. (e) ENGİNER 𐰀𐰤𐰏𐰃𐰤𐰀𐰼
 227. (e) ERALP 𐰀𐰼𐰞𐰯
 228. (e) ERAY 𐰀𐰺𐰖
 229. (e) ERBATUR 𐰀𐰼𐰉𐰀𐱃𐰆𐰺
 230. (e) ERBAY 𐰀𐰼𐰉𐰀𐰖
 231. (e) ERBEY 𐰀𐰼𐰋𐰀𐰘
 232. (e) ERBİL 𐰀𐰼𐰋𐰃𐰠
 233. (e) ERBORA 𐰀𐰼𐰉𐰆𐰺𐰀
 234. (e) ERCAN 𐰀𐰼𐰲𐰀𐰣
 235. (e) ERDAL 𐰀𐰼𐰑𐰀𐰞
 236. (e) ERDİNÇ 𐰀𐰼𐰓𐰃𐰨
 237. (e) ERDEM 𐰀𐰼𐰓𐰀𐰢
 238. (e) ERDEMİR 𐰀𐰼𐰓𐰀𐰢𐰃𐰼
 239. (e) ERDOĞAN 𐰀𐰼𐰑𐰆𐰍𐰀𐰣
 240. (e) EREN 𐰀𐰼𐰤
 241. (e) ERENAY 𐰀𐰼𐰤𐰀𐰖
 242. (e) ERGİN 𐰀𐰼𐰏𐰃𐰤
 243. (e) ERKİN 𐰀𐰼𐰚𐰃𐰤
 244. (e) ERGÜN 𐰀𐰼𐰏𐰇𐰤
 245. (e) ERKAN 𐰀𐰼𐰴𐰀𐰣
 246. (e) ERKE 𐰀𐰼𐰚𐰀
 247. (e) ERKORAY 𐰀𐰼𐰴𐰆𐰺𐰀𐰖
 248. (e) ERMAN 𐰀𐰼𐰢𐰀𐰣
 249. (e) ERKUT 𐰀𐰼𐰴𐰆𐱃
 250. (e) ERKAY 𐰀𐰼𐰴𐰀𐰖
 251. (e) EROL 𐰀𐰼𐰆𐰞
 252. (e) ERPOLAT 𐰀𐰼𐰯𐰆𐰞𐰀𐱃
 253. (e) ERSAN 𐰀𐰼𐰽𐰀𐰣
 254. (e) ERSİN 𐰀𐰼𐰾𐰃𐰤
 255. (e) ERSOY 𐰀𐰼𐰽𐰆𐰖
 256. (e) ERSUNGUR 𐰀𐰼𐰽𐰆𐰭𐰍𐰆𐰺
 257. (e) ERTAN 𐰀𐰼𐱃𐰀𐰣
 258. (e) ERTEKİN 𐰀𐰼𐱅𐰀𐰚𐰃𐰤
 259. (e) ERTİĞİN 𐰀𐰼𐱅𐰃𐰏𐰤
 260. (e) ERTİMUR 𐰀𐰼𐱅𐰃𐰢𐰆𐰺
 261. (e) ERTUĞRUL 𐰀𐰼𐱃𐰆𐰍𐰺𐰆𐰞
 262. (e) ERTUNA 𐰀𐰼𐱃𐰆𐰣𐰀
 263. (e) ERTURAL 𐰀𐰼𐱃𐰆𐰺𐰀𐰞
 264. (e) ESAT 𐰀𐰽𐱃
 265. (k) ESEN 𐰀𐰾𐰤
 266. (i) ESER 𐰀𐰾𐰼
 267. (k) ESİN 𐰀𐰾𐰃𐰤
 268. (k) ESRA 𐰀𐰾𐰺𐰀
 269. (e) ETEM 𐰀𐱅𐰢
 270. (k) EYLÜL 𐰀𐰘𐰠𐰇𐰠
 271. (e) EYMEN 𐰀𐰘𐰢𐰀𐰤
 272. (k) EZEL 𐰀𐰔𐰠
 273. (k) EZGİ 𐰀𐰔𐰏𐰃
 274. (k) GAMZE 𐰍𐰀𐰢𐰔𐰀
 275. (k) GAYE 𐰍𐰀𐰘𐰀
 276. (k) GAYENAZ 𐰍𐰀𐰘𐰣𐰔
 277. (k) GAZEL 𐰍𐰀𐰔𐰠
 278. (k) GİZEM 𐰏𐰃𐰔𐰀𐰢
 279. (k) GİZEMAY 𐰏𐰃𐰔𐰀𐰢𐰖
 280. (e) GİRAY 𐰏𐰃𐰺𐰀𐰖
 281. (k) GONCA 𐰍𐰆𐰣𐰲𐰀
 282. (k) GÖÑÜL 𐰏𐰇𐰭𐰠
 283. (e) GÖKAY 𐰏𐰜𐰀𐰖
 284. (e) GÖKALP 𐰏𐰜𐰀𐰞𐰯
 285. (e) GÖKBEY 𐰏𐰜𐰋𐰀𐰘
 286. (e) GÖKBERK 𐰏𐰜𐰋𐰀𐰼𐰚
 287. (k) GÖKBEN 𐰏𐰜𐰋𐰀𐰤
 288. (k) GÖKÇE 𐰏𐰜𐰲𐰀
 289. (i) GÖKÇEN 𐰏𐰜𐰲𐰀𐰤
 290. (e) GÖKER 𐰏𐰜𐰀𐰼
 291. (e) GÖKHAN 𐰏𐰜𐰴𐰀𐰣
 292. (e) GÖKMEN 𐰏𐰜𐰢𐰀𐰤
 293. (e) GÖKSEL 𐰏𐰜𐰾𐰀𐰠
 294. (i) GÖKSU 𐰏𐰜𐰽𐰆
 295. (e) GÖKTÜRK 𐰏𐰜𐱅𐰇𐰼𐰜
 296. (e) GÖKTUĞ 𐰏𐰜𐱃𐰆𐰍
 297. (k) GÖRKEM 𐰏𐰇𐰼𐰚𐰀𐰢
 298. (k) GÖZDE 𐰏𐰇𐰔𐰓𐰀
 299. (k) GÜL 𐰏𐰇𐰠
 300. (k) GÜLAY 𐰏𐰇𐰠𐰀𐰖
 301. (k) GÜLBEN 𐰏𐰇𐰠𐰋𐰀𐰤
 302. (k) GÜLCAN 𐰏𐰇𐰠𐰲𐰀𐰣
 303. (k) GÜLÇİN 𐰏𐰇𐰠𐰲𐰃𐰤
 304. (k) GÜLDANE 𐰏𐰇𐰠𐰑𐰀𐰤𐰀
 305. (k) GÜLDEN 𐰏𐰇𐰠𐰓𐰀𐰤
 306. (k) GÜLER 𐰏𐰇𐰠𐰀𐰼
 307. (k) GÜLESER 𐰏𐰇𐰠𐰀𐰾𐰼
 308. (k) GÜLİN 𐰏𐰇𐰠𐰃𐰤
 309. (k) GÜLİZAR 𐰏𐰇𐰠𐰃𐰔𐰀𐰺
 310. (k) GÜLLÜ 𐰏𐰇𐰠𐰠𐰇
 311. (k) GÜLNAZ 𐰏𐰇𐰠𐰣𐰀𐰔
 312. (k) GÜLNARE 𐰏𐰇𐰠𐰣𐰀𐰼𐰀
 313. (k) GÜLNUR 𐰏𐰇𐰠𐰣𐰆𐰺
 314. (k) GÜLPERİ 𐰏𐰇𐰠𐰯𐰀𐰼𐰃
 315. (k) GÜLSER 𐰏𐰇𐰠𐰾𐰀𐰼
 316. (k) GÜLSERE 𐰏𐰇𐰠𐰾𐰀𐰼𐰀
 317. (k) GÜLSEREN 𐰏𐰇𐰠𐰾𐰀𐰼𐰤
 318. (k) GÜLSÜM 𐰏𐰇𐰠𐰾𐰇𐰢
 319. (k) GÜLSÜN 𐰏𐰇𐰠𐰾𐰇𐰤
 320. (k) GÜLŞEN 𐰏𐰇𐰠𐱁𐰀𐰤
 321. (k) GÜLTEN 𐰏𐰇𐰠𐱅𐰀𐰤
 322. (e) GÜLTEKİN 𐰏𐰇𐰠𐱅𐰀𐰚𐰃𐰤
 323. (k) GÜLÜMSER 𐰏𐰇𐰠𐰢𐰾𐰀𐰼
 324. (k) GÜLYA 𐰏𐰇𐰠𐰖𐰀
 325. (e) GÜNAY 𐰏𐰇𐰤𐰀𐰖
 326. (e) GÜNER 𐰏𐰇𐰤𐰀𐰼
 327. (e) GÜNERİ 𐰏𐰇𐰤𐰀𐰼𐰃
 328. (i) GÜNEŞ 𐰏𐰇𐰤𐰀𐱁
 329. (i) GÜNGÖR 𐰏𐰇𐰤𐰏𐰇𐰼
 330. (k) GÜNNUR 𐰏𐰇𐰤𐰣𐰆𐰺
 331. (i) GÜNSEL 𐰏𐰇𐰤𐰾𐰀𐰠
 332. (k) GÜNSELİ 𐰏𐰇𐰤𐰾𐰀𐰠𐰃
 333. (e) GÜRAY 𐰏𐰇𐰺𐰀𐰖
 334. (e) GÜRBAY 𐰏𐰇𐰼𐰉𐰀𐰖
 335. (e) GÜRBEY 𐰏𐰇𐰼𐰋𐰀𐰘
 336. (e) GÜRBÜZ 𐰏𐰇𐰼𐰋𐰇𐰔
 337. (e) GÜRCAN 𐰏𐰇𐰼𐰲𐰀𐰣
 338. (e) GÜRDAL 𐰏𐰇𐰼𐰑𐰀𐰞
 339. (e) GÜRKAN 𐰏𐰇𐰼𐰴𐰀𐰣
 340. (e) GÜRSOY 𐰏𐰇𐰼𐰽𐰆𐰖
 341. (k) GÜZİDE 𐰏𐰇𐰔𐰃𐰓𐰀
 342. (k) GÜZİN 𐰏𐰇𐰔𐰃𐰤
 343. (i) ILGAZ 𐰃𐰞𐰍𐰀𐰔
 344. (k) IRAZ 𐰃𐰺𐰀𐰔
 345. (k) IRMAK 𐰃𐰺𐰢𐰀𐰴
 346. (k) IŞIL 𐰃𐱁𐰞
 347. (k) IŞILAY 𐰃𐱁𐰞𐰀𐰖
 348. (k) İDİL 𐰃𐰓𐰠
 349. (e) İDRİS 𐰃𐰓𐰼𐰃𐰾
 350. (k) İLAYDA 𐰃𐰞𐰀𐰖𐰑𐰀
 351. (e) İLBER 𐰃𐰠𐰋𐰀𐰼
 352. (e) İLBEY 𐰃𐰠𐰋𐰀𐰘
 353. (e) İLKER 𐰃𐰠𐰚𐰀𐰼
 354. (e) İLHAN 𐰃𐰠𐰴𐰀𐰣
 355. (i) İLKAY 𐰃𐰠𐰴𐰀𐰖
 356. (k) İLKNUR 𐰃𐰠𐰚𐰣𐰆𐰺
 357. (e) İLTER 𐰃𐰠𐱅𐰀𐰼
 358. (e) İLTERİŞ 𐰃𐰠𐱅𐰀𐰼𐰃𐱁
 359. (e) İLYAS 𐰃𐰠𐰖𐰀𐰽
 360. (e) İNAL 𐰃𐰤𐰀𐰞
 361. (k) İNCİ 𐰃𐰤𐰲𐰃
 362. (k) İREM 𐰃𐰼𐰀𐰢
 363. (k) İPEK 𐰃𐰯𐰀𐰚
 364. (e) İSMAİL 𐰃𐰾𐰢𐰀𐰃𐰠
 365. (i) İSMET 𐰃𐰾𐰢𐰀𐱅
 366. (e) İSTEMİ 𐰃𐰾𐱅𐰀𐰢𐰃
 367. (k) İZEL 𐰃𐰔𐰀𐰠
 368. (e) İZZET 𐰃𐰔𐰔𐰀𐱅
 369. (e) HAKAN 𐰴𐰍𐰣
 370. (e) KAAN 𐰴𐰍𐰣
 371. (i) KADER 𐰴𐰀𐰓𐰼
 372. (e) KADİR 𐰴𐰀𐰓𐰃𐰼
 373. (e) KAMER 𐰴𐰀𐰢𐰼
 374. (e) KAMİL 𐰴𐰀𐰢𐰃𐰠
 375. (e) KAMURAN 𐰴𐰀𐰢𐰆𐰺𐰀𐰣
 376. (e) KANER 𐰴𐰀𐰣𐰀𐰼
 377. (e) KARTAL 𐰴𐰀𐰺𐱃𐰀𐰞
 378. (e) KASIM 𐰴𐰀𐰽𐰃𐰢
 379. (e) KAZIM 𐰴𐰀𐰔𐰃𐰢
 380. (e) KAYA 𐰚𐰀𐰢𐰞
 381. (e) KAYAHAN 𐰴𐰀𐰖𐰴𐰣
 382. (e) KAYI 𐰴𐰀𐰖𐰃
 383. (e) KAYIHAN 𐰴𐰀𐰖𐰃𐰴𐰀𐰣
 384. (e) KAYIBEY 𐰴𐰀𐰖𐰃𐰋𐰀𐰘
 385. (e) KEMAL 𐰚𐰀𐰢𐰞
 386. (e) KEREM 𐰚𐰀𐰼𐰢
 387. (e) KERİM 𐰚𐰀𐰼𐰃𐰢
 388. (e) KENAN 𐰚𐰀𐰣𐰣
 389. (k) KEZBAN 𐰚𐰀𐰔𐰉𐰀𐰣
 390. (k) KİRAZ 𐰚𐰃𐰺𐰀𐰔
 391. (e) KORAY 𐰸𐰆𐰺𐰀𐰖
 392. (e) KOREL 𐰸𐰆𐰼𐰀𐰠
 393. (e) KORKMAZ 𐰴𐰆𐰺𐰴𐰢𐰀𐰔
 394. (e) KÖKSAL 𐰚𐰜𐰽𐰀𐰞
 395. (e) KUBİLAY 𐰸𐰆𐰋𐰃𐰞𐰀𐰖
 396. (e) KUTAL 𐰴𐰆𐱃𐰀𐰞
 397. (e) KUTALMIŞ 𐰴𐰆𐱃𐰀𐰞𐰢𐰃𐱁
 398. (e) KUTAY 𐰴𐰆𐱃𐰀𐰖
 399. (e) KUZEY 𐰸𐰆𐰔𐰀𐰘
 400. (k) KÜBRA 𐰚𐰇𐰋𐰺𐰀
 401. (e) KÜLTİĞİN 𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤
 402. (e) KÜRŞAD 𐰚𐰇𐰼𐱁𐰀𐰑
 403. (e) KÜRŞAT 𐰚𐰇𐰼𐱁𐰀𐱃
 404. (k) LALE 𐰞𐰀𐰠𐰀
 405. (k) LEYLA 𐰠𐰀𐰘𐰞𐰀
 406. (k) LEMAN 𐰠𐰀𐰢𐰣
 407. (e) MANSUR 𐰢𐰀𐰣𐰽𐰆𐰺
 408. (k) MASAL 𐰢𐰀𐰽𐰞
 409. (e) MAZLUM 𐰢𐰀𐰔𐰞𐰆𐰢
 410. (k) MAYA 𐰢𐰀𐰖𐰀
 411. (e) MEHMET 𐰢𐰀𐰀𐰢𐱅
 412. (k) MELEK 𐰢𐰀𐰠𐰚
 413. (k) MELİKE 𐰢𐰀𐰠𐰃𐰚𐰀
 414. (k) MELTEM 𐰢𐰀𐰠𐱅𐰀𐰢
 415. (e) MEMİŞ 𐰢𐰀𐰢𐰃𐱁
 416. (k) MERAL 𐰢𐰀𐰼𐰀𐰞
 417. (e) MERDAN 𐰢𐰀𐰼𐰑𐰀𐰣
 418. (e) MERT 𐰢𐰀𐰼𐱅
 419. (e) MERTER 𐰢𐰀𐰼𐱅𐰀𐰼
 420. (k) MERYEM 𐰢𐰀𐰼𐰘𐰀𐰢
 421. (e) MESTAN 𐰢𐰀𐰾𐱃𐰀𐰣
 422. (e) MESUT 𐰢𐰀𐰽𐰆𐱃
 423. (e) METE 𐰢𐰀𐱅𐰀
 424. (e) METEBEY 𐰢𐰀𐱅𐰋𐰘
 425. (e) METEHAN 𐰢𐰀𐱅𐰀𐰴𐰀𐰣
 426. (e) METİN 𐰢𐰀𐱅𐰃𐰤
 427. (k) MİNE 𐰢𐰃𐰤𐰀
 428. (k) MİRAY 𐰢𐰃𐰼𐰀𐰖
 429. (e) MURAT 𐰢𐰆𐰺𐰀𐱃
 430. (e) MUSA 𐰢𐰆𐰽𐰀
 431. (e) MUSTAFA 𐰢𐰆𐰽𐱃𐰀𐰯𐰀
 432. (e) MUSTAN 𐰢𐰆𐰽𐱃𐰀𐰣
 433. (e) MÜSLÜM 𐰢𐰇𐰾𐰠𐰇𐰢
 434. (e) MUTLU 𐰢𐰆𐱃𐰞𐰆
 435. (k) MÜGE 𐰢𐰇𐰏𐰀
 436. (i) MÜMTAZ 𐰢𐰇𐰢𐱃𐰀𐰔
 437. (e) MÜNİR 𐰢𐰇𐰤𐰃𐰼
 438. (e) MÜRSEL 𐰢𐰇𐰼𐰾𐰀𐰠
 439. (k) MÜZEYYEN 𐰢𐰇𐰔𐰀𐰘𐰘𐰀𐰤
 440. (e) NADİR 𐰣𐰀𐰓𐰃𐰼
 441. (k) NAZAN 𐰣𐰀𐰔𐰣
 442. (k) NAZGÜL 𐰣𐰀𐰔𐰏𐰇𐰠
 443. (e) NAZIM 𐰣𐰀𐰔𐰃𐰢
 444. (k) NAZLI 𐰣𐰀𐰔𐰞𐰃
 445. (e) NEDİM 𐰤𐰀𐰓𐰃𐰢
 446. (k) NERGİS 𐰤𐰀𐰼𐰏𐰃𐰾
 447. (k) NERMİN 𐰤𐰀𐰼𐰢𐰃𐰤
 448. (k) NERİMAN 𐰤𐰀𐰼𐰃𐰢𐰀𐰣
 449. (k) NESLİ 𐰤𐰀𐰾𐰠𐰃
 450. (k) NESRİN 𐰤𐰀𐰾𐰼𐰃𐰤
 451. (k) NEŞE 𐰤𐰀𐱁𐰀
 452. (e) NEŞET 𐰤𐰀𐱁𐱅
 453. (e) NEŞAT 𐰤𐰀𐱁𐱃
 454. (k) NİGAR 𐰤𐰃𐰏𐰀𐰺
 455. (k) NİL 𐰤𐰃𐰠
 456. (k) NİLAY 𐰤𐰃𐰠𐰀𐰖
 457. (k) NİLCAN 𐰤𐰃𐰠𐰲𐰀𐰣
 458. (k) NİLGÜN 𐰤𐰃𐰠𐰏𐰇𐰤
 459. (e) NİYAZİ 𐰤𐰃𐰖𐰀𐰔𐰃
 460. (e) NUMAN 𐰣𐰆𐰢𐰀𐰣
 461. (k) NUR 𐰣𐰆𐰺
 462. (k) NURAN 𐰣𐰆𐰺𐰀𐰣
 463. (k) NURAY 𐰣𐰆𐰺𐰀𐰖
 464. (k) NURCAN 𐰣𐰆𐰺𐰲𐰀𐰣
 465. (k) NURDAN 𐰑𐰆𐰺𐰑𐰀𐰤𐰀
 466. (e) NURETTİN 𐰣𐰆𐰺𐰀𐱅𐱅𐰃𐰤
 467. (k) NURGÜL 𐰣𐰆𐰺𐰏𐰇𐰠
 468. (e) NURİ 𐰣𐰆𐰼𐰃
 469. (k) NURLAN 𐰣𐰆𐰺𐰞𐰀𐰣
 470. (k) NURSEL 𐰣𐰆𐰺𐰾𐰀𐰠
 471. (k) NURSEN 𐰣𐰆𐰺𐰾𐰀𐰤
 472. (k) NURSUN 𐰣𐰆𐰺𐰽𐰆𐰣
 473. (k) NURTEN 𐰣𐰆𐰺𐱅𐰀𐰤
 474. (e) NUSRET 𐰣𐰆𐰽𐰼𐰀𐱅
 475. (e) OGÜN 𐰆𐰏𐰇𐰤
 476. (e) OĞUZ 𐰆𐰍𐰔
 477. (e) OĞUZER 𐰆𐰍𐰔𐰀𐰼
 478. (e) OĞUZBEY 𐰆𐰍𐰔𐰋𐰀𐰘
 479. (e) OĞUZHAN 𐰆𐰍𐰔𐰴𐰀𐰣
 480. (e) OKAN 𐰆𐰸𐰀𐰣
 481. (e) OKANAY 𐰆𐰸𐰀𐰣𐰖
 482. (e) OKTAY 𐰆𐰸𐱃𐰀𐰖
 483. (e) ONUR 𐰆𐰣𐰺
 484. (e) ORHAN 𐰆𐰺𐰴𐰆𐰣
 485. (e) ORKUN 𐰆𐰺𐰴𐰆𐰣
 486. (e) OSMAN 𐰆𐰽𐰢𐰀𐰣
 487. (k) OYA 𐰆𐰖𐰀
 488. (k) OYLUM 𐰆𐰖𐰞𐰆𐰢
 489. (e) OZAN 𐰆𐰔𐰀𐰣
 490. (e) ÖKKEŞ 𐰜𐰚𐰀𐱁
 491. (e) ÖMER 𐰇𐰢𐰀𐰼
 492. (e) ÖNER 𐰇𐰤𐰀𐰼
 493. (e) ÖNDER 𐰇𐰤𐰓𐰀𐰼
 494. (k) ÖYKÜ 𐰇𐰘𐰚𐰇
 495. (e) ÖZAY 𐰇𐰔𐰀𐰖
 496. (e) ÖZBAY 𐰇𐰔𐰉𐰀𐰖
 497. (e) ÖZBEY 𐰇𐰔𐰋𐰀𐰘
 498. (e) ÖZCAN 𐰇𐰔𐰲𐰀𐰣
 499. (e) ÖZEN 𐰇𐰔𐰀𐰤
 500. (e) ÖZER 𐰇𐰔𐰀𐰼
 501. (k) ÖZDEN 𐰇𐰔𐰓𐰀𐰤
 502. (k) ÖZDENAY 𐰇𐰔𐰓𐰀𐰣𐰖
 503. (e) ÖZDEMİR 𐰇𐰔𐰓𐰀𐰢𐰃𐰼
 504. (e) ÖZDOĞAN 𐰇𐰔𐰑𐰆𐰍𐰀𐰣
 505. (k) ÖZGE 𐰇𐰔𐰏𐰀
 506. (k) ÖZGÜL 𐰇𐰔𐰏𐰇𐰠
 507. (e) ÖZGÜR 𐰇𐰔𐰏𐰼
 508. (e) ÖZKAN 𐰇𐰔𐰴𐰀𐰣
 509. (e) ÖZKAY 𐰇𐰔𐰴𐰀𐰖
 510. (k) ÖZLEM 𐰇𐰔𐰠𐰀𐰢
 511. (k) ÖZNUR 𐰇𐰔𐰣𐰆𐰺
 512. (e) ÖZTEKİN 𐰇𐰔𐱅𐰀𐰚𐰃𐰤
 513. (e) ÖZTÜRK 𐰇𐰔𐱅𐰇𐰼𐰜
 514. (k) PAMUK 𐰯𐰀𐰢𐰸
 515. (e) PARS 𐰯𐰀𐰺𐰽
 516. (k) PELİN 𐰯𐰀𐰠𐰃𐰤
 517. (k) PELİNAY 𐰯𐰀𐰠𐰃𐰣𐰀𐰖
 518. (e) PEKER 𐰯𐰀𐰚𐰼
 519. (k) PERİ 𐰯𐰀𐰼𐰃
 520. (k) PINAR 𐰯𐰃𐰣𐰀𐰺
 521. (e) POLAT 𐰯𐰆𐰞𐰀𐱃
 522. (e) POYRAZ 𐰯𐰆𐰖𐰺𐰀𐰔
 523. (e) RAMAZAN 𐰺𐰀𐰢𐰔𐰣
 524. (e) REMZİ 𐰼𐰀𐰢𐰔𐰃
 525. (e) RASİM 𐰺𐰀𐰾𐰃𐰢
 526. (e) RESUL 𐰼𐰀𐰽𐰆𐰞
 527. (e) RAŞİT 𐰺𐰀𐱁𐰃𐱅
 528. (e) REŞAT 𐰼𐰀𐱁𐱃
 529. (i) RUŞEN 𐰺𐰆𐱁𐰀𐰤
 530. (e) RÜSTEM 𐰼𐰇𐰾𐱅𐰀𐰢
 531. (k) RÜYA 𐰼𐰇𐰖𐰀
 532. (e) RIZA 𐰺𐰃𐰔𐰀
 533. (e) SABRİ 𐰽𐰀𐰉𐰼𐰃
 534. (e) SADIK 𐰽𐰀𐰑𐰶
 535. (e) SAKİN 𐰽𐰀𐰚𐰃𐰤
 536. (k) SAKİNE 𐰽𐰀𐰚𐰃𐰤𐰀
 537. (e) SALİM 𐰽𐰀𐰠𐰃𐰢
 538. (e) SALTUK 𐰽𐰀𐰞𐱃𐰸
 539. (e) SAMET 𐰽𐰀𐰢𐱅
 540. (e) SANCAR 𐰽𐰀𐰨𐰀𐰺
 541. (e) SANER 𐰽𐰀𐰤𐰼
 542. (e) SARPER 𐰽𐰀𐰺𐰯𐰀𐰼
 543. (k) SEÇİL 𐰾𐰀𐰲𐰃𐰠
 544. (k) SEÇİLAY 𐰾𐰀𐰲𐰃𐰠𐰀𐰖
 545. (e) SEÇKİN 𐰾𐰀𐰲𐰚𐰃𐰤
 546. (k) SEDA 𐰾𐰀𐰑𐰀𐰣𐰆𐰺
 547. (e) SEDAT 𐰾𐰀𐰑𐱃
 548. (k) SEDEN 𐰾𐰀𐰓𐰤
 549. (k) SELCAN 𐰾𐰀𐰠𐰲𐰀𐰣
 550. (e) SELÇUK 𐰾𐰀𐰠𐰲𐰸
 551. (k) SELEN 𐰾𐰀𐰠𐰤
 552. (e) SELİM 𐰾𐰀𐰠𐰃𐰢
 553. (k) SELİN 𐰾𐰀𐰠𐰃𐰤
 554. (k) SELİNAY 𐰾𐰀𐰠𐰃𐰤𐰀𐰖
 555. (k) SELMA 𐰾𐰀𐰞𐰢𐰀
 556. (e) SELMAN 𐰾𐰀𐰠𐰢𐰀𐰣
 557. (k) SELDA 𐰾𐰀𐰠𐰑𐰀
 558. (k) SEMRA 𐰾𐰀𐰢𐰺𐰀
 559. (k) SENEM 𐰾𐰀𐰤𐰢
 560. (k) SERAP 𐰾𐰀𐰺𐰯
 561. (k) SERAY 𐰾𐰀𐰺𐰖
 562. (e) SERCAN 𐰾𐰀𐰼𐰲𐰀𐰣
 563. (e) SERDAR 𐰾𐰀𐰼𐰑𐰀𐰺
 564. (k) SEREN 𐰾𐰀𐰼𐰤
 565. (k) SERENAY 𐰾𐰀𐰼𐰣𐰖
 566. (e) SERKAN 𐰾𐰀𐰼𐰴𐰀𐰣
 567. (k) SERPİL 𐰾𐰀𐰼𐰯𐰃𐰠
 568. (e) SERTAÇ 𐰾𐰀𐰼𐱃𐰀𐰲
 569. (k) SERTAP 𐰾𐰀𐰼𐱃𐰀𐰯
 570. (e) SERTAY 𐰾𐰀𐰼𐱅𐰀𐰖
 571. (k) SEVAL 𐰾𐰀𐰋𐰞
 572. (k) SEVCAN 𐰾𐰀𐰋𐰲𐰀𐰣
 573. (k) SEVDA 𐰾𐰀𐰋𐰑𐰀
 574. (k) SEVGİ 𐰾𐰀𐰋𐰏𐰃
 575. (k) SEVİL 𐰾𐰀𐰋𐰃𐰢
 576. (k) SEVİLAY 𐰾𐰀𐰋𐰃𐰞𐰀𐰖
 577. (k) SEVİM 𐰾𐰀𐰋𐰃𐰢
 578. (k) SEVİN 𐰾𐰀𐰋𐰃𐰤
 579. (k) SEVİNÇ 𐰾𐰀𐰋𐰃𐰨
 580. (k) SEVTAP 𐰾𐰀𐰋𐱃𐰀𐰯
 581. (k) SEZEN 𐰾𐰀𐰔𐰤
 582. (k) SEZENAY 𐰾𐰀𐰔𐰤𐰀𐰖
 583. (i) SEZER 𐰾𐰀𐰔𐰼
 584. (k) SEZGİ 𐰾𐰀𐰔𐰏𐰃
 585. (i) SEZGİN 𐰾𐰀𐰔𐰏𐰃𐰤
 586. (k) SILA 𐰽𐰃𐰞𐰀
 587. (k) SIRMA 𐰽𐰃𐰺𐰢𐰀
 588. (k) SİBEL 𐰾𐰃𐰋𐰀𐰠
 589. (k) SİMAY 𐰾𐰃𐰢𐰀𐰖
 590. (k) SİMGE 𐰾𐰃𐰢𐰏𐰀
 591. (e) SİNAN 𐰾𐰃𐰣𐰀𐰣
 592. (k) SİNEM 𐰾𐰃𐰤𐰀𐰢
 593. (i) SONAY 𐰽𐰆𐰣𐰀𐰖
 594. (e) SONER 𐰽𐰆𐰤𐰀𐰼
 595. (k) SONGÜL 𐰽𐰆𐰣𐰏𐰇𐰠
 596. (e) SUAT 𐰽𐰆𐰀𐱃
 597. (k) SUDE 𐰽𐰆𐰓𐰀
 598. (e) SUNGUR 𐰽𐰆𐰭𐰍𐰆𐰺
 599. (k) SULTAN 𐰽𐰆𐰞𐱃𐰀𐰣
 600. (e) SÜMER 𐰾𐰇𐰢𐰀𐰼
 601. (k) SUNA 𐰽𐰆𐰣𐰀
 602. (i) SUNAY 𐰽𐰆𐰣𐰀𐰖
 603. (e) SÜLEYMAN 𐰾𐰇𐰠𐰀𐰘𐰢𐰀𐰣
 604. (k) SÜMBÜL 𐰾𐰇𐰢𐰋𐰇𐰠
 605. (e) ŞABAN 𐱁𐰀𐰉𐰣
 606. (e) ŞAKİR 𐱁𐰀𐰚𐰃𐰼
 607. (k) ŞEBNEM 𐱁𐰀𐰋𐰤𐰀𐰢
 608. (i) ŞENAY 𐱁𐰀𐰣𐰖
 609. (e) ŞENEL 𐱁𐰀𐰤𐰠
 610. (e) ŞENER 𐱁𐰀𐰤𐰼
 611. (k) ŞENGÜL 𐱁𐰀𐰤𐰏𐰇𐰠
 612. (e) ŞENOL 𐱁𐰀𐰤𐰆𐰞
 613. (k) ŞEYDA 𐱁𐰀𐰘𐰑𐰀
 614. (k) ŞEYMA 𐱁𐰀𐰘𐰢𐰀
 615. (k) ŞİRİN 𐱁𐰃𐰼𐰤
 616. (k) ŞULE 𐱁𐰆𐰠𐰀
 617. (k) ŞÜKRAN 𐱁𐰜𐰺𐰀𐰣
 618. (e) ŞÜKRÜ 𐱁𐰜𐰼𐰇
 619. (e) TAMER 𐱃𐰀𐰢𐰼
 620. (e) TANAY 𐱃𐰀𐰣𐰖
 621. (e) TANER 𐱃𐰀𐰣𐰀𐰼
 622. (e) TANSEL 𐱃𐰀𐰣𐰾𐰀𐰠
 623. (i) TANSU 𐱃𐰀𐰣𐰽𐰆
 624. (e) TARIK 𐱃𐰀𐰺𐰶
 625. (e) TARKAN 𐱃𐰀𐰺𐰴𐰀𐰣
 626. (e) TAŞKIN 𐱃𐰀𐱁𐰴𐰃𐰣
 627. (e) TAYYİP 𐱃𐰀𐰖𐰘𐰃𐰯
 628. (e) TAYLAN 𐱃𐰀𐰖𐰞𐰀𐰣
 629. (e) TEKİN 𐱅𐰀𐰚𐰃𐰤
 630. (e) TEMEL 𐱅𐰀𐰢𐰠
 631. (e) TEOMAN 𐱅𐰀𐰆𐰢𐰀𐰣
 632. (e) TİMUÇİN 𐱅𐰃𐰢𐰆𐰲𐰃𐰤
 633. (e) TİMUR 𐱅𐰃𐰢𐰆𐰺
 634. (e) TOLGA 𐱃𐰆𐰞𐰍𐰀
 635. (k) TOMRİS 𐱃𐰆𐰢𐰼𐰃𐰾
 636. (e) TONYUKUK 𐱃𐰆𐰪𐰸𐰸
 637. (e) TONGA 𐱃𐰆𐰭𐰍𐰀
 638. (e) TONGUÇ 𐱃𐰆𐰭𐰍𐰆𐰲
 639. (e) TOROS 𐱃𐰆𐰞𐰍𐰀
 640. (e) TOYGUN 𐱃𐰆𐰖𐰍𐰆𐰣
 641. (e) TÖRE 𐱅𐰇𐰼𐰀
 642. (k) TUĞÇE 𐱃𐰆𐰍𐰲𐰀
 643. (e) TUĞRUL 𐱃𐰆𐰍𐰺𐰆𐰞
 644. (i) TUNA 𐱃𐰆𐰣𐰀
 645. (e) TUNAHAN 𐱃𐰆𐰣𐰀𐰴𐰣
 646. (e) TUNAY 𐱃𐰆𐰣𐰀𐰖
 647. (e) TUNGA 𐱃𐰆𐰭𐰍𐰀
 648. (e) TUNÇ 𐱃𐰆𐰨
 649. (e) TUNÇAY 𐱃𐰆𐰨𐰀𐰖
 650. (e) TURAN 𐱃𐰆𐰺𐰀𐰣
 651. (e) TURAL 𐱃𐰆𐰺𐰀𐰞
 652. (e) TURGAY 𐱃𐰆𐰺𐰍𐰀𐰖
 653. (e) TURGUT 𐱃𐰆𐰺𐰍𐰆𐱃
 654. (e) TURHAN 𐱃𐰆𐰺𐰴𐰀𐰣
 655. (k) TUTKU 𐱃𐰆𐱃𐰴𐰆
 656. (k) TÜLAY 𐱅𐰇𐰠𐰀𐰖
 657. (k) TÜLİN 𐱅𐰇𐰠𐰃𐰤
 658. (e) TÜRK 𐱅𐰇𐰼𐰜
 659. (k) TÜRKAN 𐱅𐰇𐰼𐰜𐰀𐰣
 660. (e) TÜRKAY 𐱅𐰇𐰼𐰜𐰀𐰖
 661. (e) TÜRKEŞ 𐱅𐰇𐰼𐰜𐰀𐱁
 662. (e) TÜRKMEN 𐱅𐰇𐰼𐰜𐰢𐰀𐰤
 663. (i) UĞUR 𐰆𐰍𐰺
 664. (e) UĞURAY 𐰆𐰍𐰺𐰀𐰖
 665. (k) UMAY 𐰆𐰢𐰀𐰖
 666. (i) UMUT 𐰆𐰢𐱃
 667. (e) URAL 𐰆𐰺𐰀𐰞
 668. (e) URAS 𐰆𐰺𐰀𐰽
 669. (e) ULUBEY 𐰆𐰞𐰋𐰀𐰘
 670. (e) UYGUR 𐰆𐰖𐰍𐰆𐰺
 671. (i) ÜLGEN 𐰇𐰠𐰏𐰀𐰤
 672. (k) ÜLKER 𐰇𐰠𐰚𐰀𐰼
 673. (k) ÜLKÜ 𐰇𐰠𐰚𐰇
 674. (i) ÜMİT 𐰇𐰢𐰃𐱅
 675. (k) ÜMMÜ 𐰇𐰢𐰢𐰇
 676. (i) ÜMRAN 𐰇𐰢𐰺𐰀𐰣
 677. (e) ÜNAL 𐰇𐰤𐰀𐰞
 678. (e) ÜNSAL 𐰇𐰤𐰽𐰀𐰞
 679. (e) YAĞIZ 𐰖𐰀𐰍𐰃𐰔
 680. (k) YAĞMUR 𐰖𐰀𐰍𐰢𐰆𐰺
 681. (e) YAKUP 𐰖𐰀𐰴𐰆𐰯
 682. (i) YAMAN 𐰖𐰀𐰢𐰣
 683. (k) YAPRAK 𐰖𐰀𐰯𐰺𐰀𐰴
 684. (k) YAREN 𐰖𐰀𐰼𐰤
 685. (e) YASİN 𐰖𐰀𐰾𐰃𐰤
 686. (k) YASEMİN 𐰖𐰀𐰾𐰢𐰃𐰤
 687. (e) YANAL 𐰖𐰀𐰣𐰞
 688. (e) YALÇIN 𐰖𐰀𐰞𐰲𐰃𐰣
 689. (e) YAŞAR 𐰖𐰀𐱁𐰺
 690. (e) YAVUZ 𐰖𐰀𐰉𐰃𐰔
 691. (e) YEKTA 𐰘𐰀𐰚𐱃𐰀
 692. (k) YELDA 𐰘𐰀𐰠𐰑𐰀
 693. (k) YELİZ 𐰘𐰀𐰠𐰃𐰔
 694. (e) YENAL 𐰘𐰀𐰣𐰞
 695. (k) YEŞİM 𐰘𐰀𐱁𐰃𐰢
 696. (k) YETER 𐰘𐰀𐱅𐰼
 697. (e) YILDIRAY 𐰖𐰃𐰡𐰃𐰺𐰀𐰖
 698. (e) YILDIRIM 𐰖𐰃𐰡𐰺𐰢
 699. (k) YILDIZ 𐰖𐰃𐰡𐰃𐰔
 700. (e) YILMAZ 𐰖𐰃𐰞𐰢𐰀𐰔
 701. (e) YİĞİT 𐰘𐰃𐰏𐱅
 702. (k) YONCA 𐰖𐰆𐰣𐰲𐰀
 703. (e) YÖRÜK 𐰘𐰇𐰼𐰜
 704. (e) YULA 𐰖𐰆𐰞𐰀
 705. (e) YUNUS 𐰖𐰆𐰣𐰽
 706. (e) YURDAL 𐰖𐰆𐰺𐰑𐰀𐰞
 707. (e) YURDAKUL 𐰖𐰆𐰺𐰑𐰀𐰴𐰆𐰞
 708. (i) YÜCEL 𐰘𐰇𐰲𐰀𐰠
 709. (i) YÜKSEL 𐰘𐰜𐰾𐰀𐰠
 710. (e) ZEKİ 𐰔𐰀𐰚𐰃
 711. (k) ZEREN 𐰔𐰀𐰼𐰤
 712. (k) ZERRİN 𐰔𐰀𐰼𐰼𐰃𐰤
 713. (e) ZEYNEL 𐰔𐰀𐰘𐰤𐰀𐰠
 714. (k) ZEYNEP 𐰔𐰀𐰘𐰤𐰯
 715. (e) ZİYA 𐰔𐰃𐰖𐰀
 716. (e) ZORLU 𐰔𐰆𐰺𐰞𐰆

Göktürk Alfabesi'nde CFHV harfleri olmadığı için bu harfleri içeren isimleri (sev~ ve han hariç) yazmak mümkün değildir.