@twitter-𝕏
Türk Bitig

Türkçe İsimler

Türkiye'de en sık kullanılan kız ve erkek isimlerini Göktürk Alfabesi (Göktürkçe) ile yazılabilen isimleri buraya yazıp dizdik, dilediğiniz isim henüz bu listede yok ise @twitter-𝕏 hesabımızdan yazıp eklememizi isteyebilirsiniz.

(e) erkek (k) kız (i) ikili

 1. (e) ADİL 𐰀𐰑𐰃𐰠
 2. (e) ADNAN 𐰀𐰑𐰣𐰀𐰣
 3. (e) AKİL 𐰀𐰴𐰃𐰠
 4. (e) AKAY 𐰀𐰴𐰖
 5. (e) AKER 𐰀𐰴𐰼𐰖
 6. (e) AKIN 𐰀𐰴𐰃𐰣
 7. (e) AKINER 𐰀𐰴𐰃𐰤𐰀𐰼
 8. (e) AKMAN 𐰀𐰴𐰢𐰀𐰣
 9. (k) AKSU 𐰀𐰴𐰽𐰆
 10. (e) AKSUN 𐰀𐰴𐰽𐰆𐰣
 11. (e) ALİ 𐰀𐰞𐰠𐰃
 12. (e) ALKAN 𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣
 13. (e) ALP 𐰀𐰞𐰯
 14. (e) ALPAMIŞ 𐰀𐰞𐰯𐰀𐰢𐰃𐱁
 15. (e) ALPARSLAN 𐰀𐰞𐰯𐰀𐰺𐰽𐰞𐰀𐰣
 16. (e) ALPASLAN 𐰀𐰞𐰯𐰀𐰽𐰞𐰀𐰣
 17. (e) ALPAY 𐰀𐰞𐰯𐰀𐰖
 18. (e) ALPER 𐰀𐰞𐰯𐰼
 19. (e) ALPEREN 𐰀𐰞𐰯𐰼𐰤
 20. (e) ALTAN 𐰀𐰞𐱃𐰀𐰣
 21. (e) ALTAR 𐰀𐰞𐱃𐰀𐰺
 22. (e) ALTAY 𐰀𐰞𐱃𐰀𐰖
 23. (e) ANIL 𐰀𐰣𐰃𐰞
 24. (e) ANSEL 𐰀𐰣𐰾𐰀𐰠
 25. (i) ARAL 𐰀𐰺𐰞
 26. (e) ARAS 𐰀𐰺𐰽
 27. (e) ARDA 𐰀𐰺𐰑𐰀
 28. (e) ARMAN 𐰀𐰺𐰢𐰀𐰣
 29. (e) ARMAĞAN 𐰀𐰺𐰢𐰀𐰍𐰣
 30. (e) ARKIN 𐰀𐰺𐰴𐰃𐰣
 31. (e) ARIKAN 𐰀𐰺𐰃𐰴𐰀𐰣
 32. (e) ARSEL 𐰀𐰺𐰾𐰀𐰠
 33. (e) ARSLAN 𐰀𐰺𐰽𐰞𐰀𐰣
 34. (k) ARZU 𐰀𐰺𐰔𐰆
 35. (k) ASEL 𐰀𐰽𐰠
 36. (k) ASENA 𐰀𐰽𐰾𐰀𐰣𐰀
 37. (e) ASLAN 𐰀𐰽𐰞𐰀𐰣
 38. (k) ASLI 𐰀𐰽𐰞𐰃
 39. (k) ASLIHAN 𐰀𐰽𐰞𐰃𐰴𐰀𐰣
 40. (k) ASUDE 𐰀𐰽𐰆𐰓𐰀
 41. (k) ASUMAN 𐰀𐰽𐰆𐰢𐰀𐰣
 42. (k) ASYA 𐰀𐰽𐰖𐰀
 43. (i) AŞKIN 𐰀𐱁𐰴𐰃𐰣
 44. (e) ATA 𐰀𐱃𐰀
 45. (e) ATABEY 𐰀𐱃𐰀𐰋𐰀𐰘
 46. (e) ATACAN 𐰀𐱃𐰀𐰲𐰀𐰣
 47. (e) ATATÜRK 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰜
 48. (e) ATAKAN 𐰀𐱃𐰴𐰣
 49. (e) ATALAY 𐰀𐱃𐰞𐰖
 50. (e) ATİLLA 𐰀𐱃𐰃𐰠𐰞𐰀
 51. (e) AYAZ 𐰀𐰖𐰔
 52. (e) AYBALA 𐰀𐰖𐰉𐰀𐰞𐰀
 53. (e) AYBARS 𐰀𐰖𐰉𐰀𐰺𐰽
 54. (e) AYBERK 𐰀𐰖𐰋𐰀𐰼𐰚
 55. (e) AYBORA 𐰀𐰖𐰉𐰆𐰺𐰀
 56. (k) AYBİKE 𐰀𐰖𐰋𐰃𐰚𐰀
 57. (k) AYBÜKE 𐰀𐰖𐰋𐰜𐰀
 58. (k) AYCAN 𐰀𐰖𐰲𐰀𐰣
 59. (k) AYÇA 𐰀𐰖𐰲𐰀
 60. (k) AYDA 𐰀𐰖𐰑𐰀
 61. (k) AYDAN 𐰀𐰖𐰑𐰀𐰣
 62. (e) AYDIN 𐰀𐰖𐰑𐰃𐰣
 63. (e) AYDOĞAN 𐰀𐰖𐰑𐰆𐰍𐰀𐰣
 64. (k) AYGÜL 𐰀𐰖𐰏𐰇𐰠
 65. (i) AYGÜN 𐰀𐰖𐰏𐰇𐰤
 66. (e) AYHAN 𐰀𐰖𐰴𐰀𐰣
 67. (e) AYKUT 𐰀𐰖𐰴𐰆𐱃
 68. (k) AYLA 𐰀𐰖𐰞𐰀
 69. (k) AYLİN 𐰀𐰖𐰠𐰃𐰤
 70. (k) AYPERİ 𐰀𐰖𐰯𐰀𐰼𐰃
 71. (k) AYNUR 𐰀𐰖𐰣𐰆𐰺
 72. (k) AYSEL 𐰀𐰖𐰾𐰀𐰠
 73. (k) AYSU 𐰀𐰖𐰽𐰆
 74. (k) AYSUN 𐰀𐰖𐰽𐰆𐰣
 75. (k) AYŞE 𐰀𐰖𐱁𐰀
 76. (k) AYŞEGÜL 𐰀𐰖𐱁𐰀𐰏𐰇𐰠
 77. (k) AYŞEN 𐰀𐰖𐱁𐰀𐰤
 78. (e) AYTEKİN 𐰀𐰖𐱅𐰀𐰚𐰃𐰤
 79. (k) AYTEN 𐰀𐰖𐱅𐰀𐰤
 80. (e) AYTUNÇ 𐰀𐰖𐱃𐰆𐰨
 81. (e) BABÜR 𐰉𐰀𐰋𐰇𐰼
 82. (k) BADE 𐰉𐰀𐰓𐰀
 83. (k) BANU 𐰉𐰀𐰣𐰆
 84. (e) BARAN 𐰉𐰀𐰺𐰣
 85. (e) BARIŞ 𐰉𐰀𐰺𐰃𐱁
 86. (e) BARLAS 𐰉𐰀𐰺𐰞𐰀𐰽
 87. (e) BARTU 𐰉𐰀𐰺𐱃𐰆
 88. (k) BAŞAK 𐰉𐰀𐱁𐰴
 89. (e) BAŞAR 𐰉𐰀𐱁𐰺
 90. (e) BAŞARAN 𐰉𐰀𐱁𐰺𐰣
 91. (e) BATUR 𐰉𐰀𐱃𐰆𐰺
 92. (e) BATTAL 𐰉𐰀𐱃𐱃𐰀𐰞
 93. (e) BAYBARS 𐰉𐰀𐰖𐰉𐰀𐰺𐰽
 94. (e) BAYKAM 𐰉𐰀𐰖𐰴𐰀𐰢
 95. (e) BAYRAM 𐰉𐰀𐰖𐰺𐰀𐰢
 96. (e) BAYKAL 𐰉𐰀𐰖𐰴𐰀𐰞
 97. (e) BAYSAL 𐰉𐰀𐰖𐰽𐰀𐰞
 98. (e) BEDİR 𐰋𐰀𐰓𐰃𐰼
 99. (k) BEDİZ 𐰋𐰀𐰓𐰃𐰔
 100. (k) BEGÜM 𐰋𐰀𐰏𐰇𐰢
 101. (k) BEGÜMAY 𐰋𐰀𐰏𐰇𐰢𐰀𐰖
 102. (k) BELEN 𐰋𐰀𐰠𐰤
 103. (k) BELENAY 𐰋𐰀𐰠𐰣𐰖
 104. (k) BELGİN 𐰋𐰀𐰠𐰏𐰃𐰤
 105. (k) BELİN 𐰋𐰀𐰠𐰃𐰤
 106. (k) BELİNAY 𐰋𐰀𐰠𐰃𐰤𐰀𐰖
 107. (k) BELİZ 𐰋𐰀𐰠𐰃𐰔
 108. (k) BELKIS 𐰋𐰀𐰠𐰴𐰃𐰽
 109. (k) BENGİSU 𐰋𐰀𐰭𐰏𐰃𐰽𐰆
 110. (e) BEKİR 𐰋𐰀𐰚𐰃𐰼
 111. (e) BEKTAŞ 𐰋𐰀𐰚𐱃𐰀𐱁
 112. (e) BERAT 𐰋𐰀𐰺𐱃
 113. (i) BERAY 𐰋𐰀𐰺𐰖
 114. (k) BEREN 𐰋𐰀𐰼𐰤
 115. (k) BERİL 𐰋𐰀𐰼𐰃𐰠
 116. (k) BERİLAY 𐰋𐰀𐰼𐰃𐰞𐰀𐰖
 117. (k) BERİN 𐰋𐰀𐰼𐰃𐰤
 118. (e) BERK 𐰋𐰀𐰼𐰚
 119. (e) BERKAN 𐰋𐰀𐰼𐰴𐰀𐰣
 120. (e) BERKAY 𐰋𐰀𐰼𐰴𐰀𐰖
 121. (e) BERKE 𐰋𐰀𐰼𐰚𐰀
 122. (e) BERKER 𐰋𐰀𐰼𐰚𐰀𐰼
 123. (k) BERNA 𐰋𐰀𐰼𐰣𐰀
 124. (k) BERRAK 𐰋𐰀𐰼𐰺𐰀𐰴
 125. (k) BERRİN 𐰋𐰀𐰼𐰼𐰃𐰤
 126. (k) BESİM 𐰋𐰀𐰾𐰃𐰢
 127. (k) BESTE 𐰋𐰀𐰾𐱅𐰀
 128. (k) BETÜL 𐰋𐰀𐱅𐰇𐰠
 129. (k) BETÜLAY 𐰋𐰀𐱅𐰇𐰞𐰀𐰖
 130. (e) BEYBARS 𐰋𐰀𐰘𐰉𐰀𐰺𐰽
 131. (e) BİLAL 𐰋𐰃𐰠𐰀𐰞
 132. (i) BİLGE 𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀
 133. (e) BİNALİ 𐰋𐰃𐰣𐰀𐰠𐰃
 134. (i) BİNAY 𐰋𐰃𐰣𐰀𐰖
 135. (k) BİNGÜL 𐰋𐰃𐰤𐰏𐰇𐰠
 136. (k) BİNNAZ 𐰋𐰃𐰤𐰣𐰀𐰔
 137. (k) BİNNUR 𐰋𐰃𐰤𐰣𐰆𐰺
 138. (e) BİRAY 𐰋𐰃𐰺𐰀𐰖
 139. (i) BİRCAN 𐰋𐰃𐰼𐰲𐰀𐰣
 140. (k) BİRGÜL 𐰋𐰃𐰼𐰏𐰇𐰠
 141. (e) BİRKAN 𐰋𐰃𐰼𐰴𐰀𐰣
 142. (e) BİROL 𐰋𐰃𐰺𐰆𐰞
 143. (e) BORA 𐰉𐰆𐰺𐰀
 144. (e) BORAKAN 𐰉𐰆𐰺𐰀𐰴𐰀𐰣
 145. (e) BORAN 𐰉𐰆𐰺𐰀𐰣
 146. (e) BORANAY 𐰉𐰆𐰺𐰀𐰣𐰖
 147. (e) BORANER 𐰉𐰆𐰺𐰀𐰤𐰼
 148. (e) BOZBEY 𐰉𐰆𐰔𐰋𐰀𐰘
 149. (e) BOZKURT 𐰉𐰆𐰔𐰴𐰆𐰺𐱃
 150. (e) BUĞRA 𐰉𐰆𐰍𐰺𐰀
 151. (k) BUKET 𐰉𐰸𐰀𐱅
 152. (e) BULUT 𐰉𐰆𐰞𐱃
 153. (e) BUMİN 𐰉𐰆𐰢𐰃𐰤
 154. (e) BURAK 𐰉𐰆𐰺𐰀𐰴
 155. (i) BURÇİN 𐰉𐰆𐰺𐰲𐰃𐰤
 156. (e) BURKAY 𐰉𐰆𐰺𐰸𐰀𐰖
 157. (k) BUSE 𐰉𐰆𐰾𐰀
 158. (e) BÜLENT 𐰋𐰇𐰠𐰀𐰤𐱅
 159. (k) BÜŞRA 𐰋𐰇𐱁𐰺𐰀
 160. (e) CANER 𐰲𐰀𐰤𐰼
 161. (e) CENGİZ 𐰲𐰀𐰭𐰍𐰃𐰔
 162. (e) ÇAĞATAY 𐰲𐰀𐰍𐱃𐰖
 163. (k) ÇAĞLA 𐰲𐰀𐰍𐰞𐰀
 164. (e) ÇAĞLAR 𐰲𐰀𐰍𐰞𐰀𐰺
 165. (i) ÇAĞRI 𐰲𐰀𐰍𐰺𐰃
 166. (e) ÇAĞRIBEY 𐰲𐰀𐰍𐰺𐰃𐰋𐰀𐰘
 167. (e) ÇELEBİ 𐰲𐰀𐰠𐰋𐰃
 168. (e) ÇETİN 𐰲𐰀𐱅𐰃𐰤
 169. (e) ÇETİNER 𐰲𐰀𐱅𐰃𐰤𐰀𐰼
 170. (e) ÇINAR 𐰲𐰃𐰣𐰀𐰺
 171. (k) ÇİÇEK 𐰲𐰃𐰲𐰀𐰚
 172. (k) ÇİĞDEM 𐰲𐰃𐰏𐰓𐰀𐰢
 173. (k) ÇİLAY 𐰲𐰃𐰞𐰀𐰖
 174. (i) ÇOLPAN 𐰲𐰆𐰞𐰯𐰀𐰣
 175. (k) DAMLA 𐰑𐰀𐰢𐰞𐰀
 176. (k) DEMET 𐰓𐰀𐰢𐱅
 177. (e) DEMİRAY 𐰓𐰀𐰢𐰃𐰺𐰀𐰖
 178. (e) DEMİRKAN 𐰓𐰀𐰢𐰃𐰼𐰴𐰀𐰣
 179. (i) DEÑİZ 𐰓𐰀𐰭𐰃𐰔
 180. (i) DENİZ 𐰓𐰀𐰤𐰃𐰔
 181. (k) DEREN 𐰓𐰀𐰼𐰤
 182. (k) DERYA 𐰓𐰀𐰼𐰖𐰀
 183. (k) DESTE 𐰓𐰀𐰾𐱅𐰀
 184. (k) DİDEM 𐰓𐰃𐰓𐰀𐰢
 185. (k) DİLARA 𐰓𐰃𐰞𐰀𐰺𐰀
 186. (k) DİLAY 𐰓𐰃𐰞𐰀𐰖
 187. (k) DİLBER 𐰓𐰃𐰠𐰋𐰀𐰼
 188. (k) DİLEK 𐰓𐰃𐰠𐰀𐰚
 189. (k) DİLER 𐰓𐰃𐰠𐰀𐰼
 190. (e) DİKMEN 𐰓𐰃𐰚𐰢𐰀𐰤
 191. (e) DİNÇER 𐰓𐰃𐰨𐰀𐰼
 192. (e) DOĞAN 𐰑𐰆𐰍𐰀𐰣
 193. (e) DOĞANAY 𐰑𐰆𐰍𐰀𐰣𐰖
 194. (e) DOĞANER 𐰑𐰆𐰍𐰀𐰤𐰼
 195. (e) DOLUNAY 𐰑𐰆𐰞𐰣𐰀𐰖
 196. (i) DORUK 𐰑𐰆𐰺𐰸
 197. (k) DÖNDÜ 𐰓𐰇𐰦𐰇
 198. (k) DUDU 𐰑𐰆𐰑𐰆
 199. (k) DURDU 𐰑𐰆𐰺𐰑𐰆
 200. (e) DURMUŞ 𐰑𐰆𐰺𐰢𐰆𐱁
 201. (e) DURSUN 𐰑𐰆𐰺𐰽𐰆𐰣
 202. (k) DUYGU 𐰑𐰆𐰖𐰍𐰆
 203. (e) DÜNDAR 𐰓𐰇𐰤𐰑𐰀𐰺
 204. (k) EBRU 𐰀𐰋𐰺𐰆
 205. (e) EDİZ 𐰀𐰓𐰃𐰔
 206. (e) EGEMEN 𐰀𐰏𐰢𐰤
 207. (i) EKİN 𐰀𐰚𐰃𐰤
 208. (e) EKREM 𐰀𐰚𐰼𐰀𐰢
 209. (k) ELANUR 𐰀𐰠𐰀𐰣𐰆𐰺
 210. (k) ELÇİN 𐰀𐰠𐰲𐰃𐰤
 211. (k) ELİZ 𐰀𐰠𐰃𐰔
 212. (k) ELMAS 𐰀𐰠𐰢𐰀𐰽
 213. (k) EMEL 𐰀𐰢𐰠
 214. (e) EMİN 𐰀𐰢𐰃𐰤
 215. (k) EMİNE 𐰀𐰢𐰃𐰤𐰀
 216. (i) EMİR 𐰀𐰢𐰃𐰼
 217. (e) EMİRAY 𐰀𐰢𐰃𐰺𐰀𐰖
 218. (e) EMİRBEY 𐰀𐰢𐰃𐰼𐰋𐰀𐰘
 219. (e) EMİRCAN 𐰀𐰢𐰃𐰼𐰲𐰀𐰣
 220. (e) EMRE 𐰀𐰢𐰼𐰀
 221. (e) ENES 𐰀𐰤𐰾
 222. (e) ENGİN 𐰀𐰤𐰏𐰃𐰤
 223. (e) ENGİNAY 𐰀𐰤𐰏𐰃𐰣𐰀𐰖
 224. (e) ENGİNER 𐰀𐰤𐰏𐰃𐰤𐰀𐰼
 225. (e) ERALP 𐰀𐰼𐰞𐰯
 226. (e) ERAY 𐰀𐰺𐰖
 227. (e) ERBATUR 𐰀𐰼𐰉𐰀𐱃𐰆𐰺
 228. (e) ERBAY 𐰀𐰼𐰉𐰀𐰖
 229. (e) ERBEY 𐰀𐰼𐰋𐰀𐰘
 230. (e) ERBİL 𐰀𐰼𐰋𐰃𐰠
 231. (e) ERBORA 𐰀𐰼𐰉𐰆𐰺𐰀
 232. (e) ERCAN 𐰀𐰼𐰲𐰀𐰣
 233. (e) ERDAL 𐰀𐰼𐰑𐰀𐰞
 234. (e) ERDİNÇ 𐰀𐰼𐰓𐰃𐰨
 235. (e) ERDEM 𐰀𐰼𐰓𐰀𐰢
 236. (e) ERDEMİR 𐰀𐰼𐰓𐰀𐰢𐰃𐰼
 237. (e) ERDOĞAN 𐰀𐰼𐰑𐰆𐰍𐰀𐰣
 238. (e) EREN 𐰀𐰼𐰤
 239. (e) ERENAY 𐰀𐰼𐰤𐰀𐰖
 240. (e) ERGİN 𐰀𐰼𐰏𐰃𐰤
 241. (e) ERKİN 𐰀𐰼𐰚𐰃𐰤
 242. (e) ERGÜN 𐰀𐰼𐰏𐰇𐰤
 243. (e) ERKAN 𐰀𐰼𐰴𐰀𐰣
 244. (e) ERKE 𐰀𐰼𐰚𐰀
 245. (e) ERKORAY 𐰀𐰼𐰴𐰆𐰺𐰀𐰖
 246. (e) ERMAN 𐰀𐰼𐰢𐰀𐰣
 247. (e) ERKUT 𐰀𐰼𐰴𐰆𐱃
 248. (e) ERKAY 𐰀𐰼𐰴𐰀𐰖
 249. (e) EROL 𐰀𐰼𐰆𐰞
 250. (e) ERPOLAT 𐰀𐰼𐰯𐰆𐰞𐰀𐱃
 251. (e) ERSAN 𐰀𐰼𐰽𐰀𐰣
 252. (e) ERSİN 𐰀𐰼𐰾𐰃𐰤
 253. (e) ERSOY 𐰀𐰼𐰽𐰆𐰖
 254. (e) ERSUNGUR 𐰀𐰼𐰽𐰆𐰭𐰍𐰆𐰺
 255. (e) ERTAN 𐰀𐰼𐱃𐰀𐰣
 256. (e) ERTEKİN 𐰀𐰼𐱅𐰀𐰚𐰃𐰤
 257. (e) ERTİĞİN 𐰀𐰼𐱅𐰃𐰏𐰤
 258. (e) ERTİMUR 𐰀𐰼𐱅𐰃𐰢𐰆𐰺
 259. (e) ERTUĞRUL 𐰀𐰼𐱃𐰆𐰍𐰺𐰆𐰞
 260. (e) ERTUNA 𐰀𐰼𐱃𐰆𐰣𐰀
 261. (e) ERTURAL 𐰀𐰼𐱃𐰆𐰺𐰀𐰞
 262. (e) ESAT 𐰀𐰽𐱃
 263. (k) ESEN 𐰀𐰾𐰤
 264. (i) ESER 𐰀𐰾𐰼
 265. (k) ESİN 𐰀𐰾𐰃𐰤
 266. (k) ESRA 𐰀𐰾𐰺𐰀
 267. (e) ETEM 𐰀𐱅𐰢
 268. (k) EYLÜL 𐰀𐰘𐰠𐰇𐰠
 269. (e) EYMEN 𐰀𐰘𐰢𐰀𐰤
 270. (k) EZEL 𐰀𐰔𐰠
 271. (k) EZGİ 𐰀𐰔𐰏𐰃
 272. (k) GAMZE 𐰍𐰀𐰢𐰔𐰀
 273. (k) GAYE 𐰍𐰀𐰘𐰀
 274. (k) GAYENAZ 𐰍𐰀𐰘𐰣𐰔
 275. (k) GAZEL 𐰍𐰀𐰔𐰠
 276. (k) GİZEM 𐰏𐰃𐰔𐰀𐰢
 277. (k) GİZEMAY 𐰏𐰃𐰔𐰀𐰢𐰖
 278. (e) GİRAY 𐰏𐰃𐰺𐰀𐰖
 279. (k) GONCA 𐰍𐰆𐰣𐰲𐰀
 280. (k) GÖÑÜL 𐰏𐰇𐰭𐰠
 281. (e) GÖKAY 𐰏𐰜𐰀𐰖
 282. (e) GÖKALP 𐰏𐰜𐰀𐰞𐰯
 283. (e) GÖKBEY 𐰏𐰜𐰋𐰀𐰘
 284. (e) GÖKBERK 𐰏𐰜𐰋𐰀𐰼𐰚
 285. (k) GÖKBEN 𐰏𐰜𐰋𐰀𐰤
 286. (k) GÖKÇE 𐰏𐰜𐰲𐰀
 287. (i) GÖKÇEN 𐰏𐰜𐰲𐰀𐰤
 288. (e) GÖKER 𐰏𐰜𐰀𐰼
 289. (e) GÖKHAN 𐰏𐰜𐰴𐰀𐰣
 290. (e) GÖKMEN 𐰏𐰜𐰢𐰀𐰤
 291. (e) GÖKSEL 𐰏𐰜𐰾𐰀𐰠
 292. (i) GÖKSU 𐰏𐰜𐰽𐰆
 293. (e) GÖKTÜRK 𐰏𐰜𐱅𐰇𐰼𐰜
 294. (e) GÖKTUĞ 𐰏𐰜𐱃𐰆𐰍
 295. (k) GÖRKEM 𐰏𐰇𐰼𐰚𐰀𐰢
 296. (k) GÖZDE 𐰏𐰇𐰔𐰓𐰀
 297. (k) GÜL 𐰏𐰇𐰠
 298. (k) GÜLAY 𐰏𐰇𐰠𐰀𐰖
 299. (k) GÜLBEN 𐰏𐰇𐰠𐰋𐰀𐰤
 300. (k) GÜLCAN 𐰏𐰇𐰠𐰲𐰀𐰣
 301. (k) GÜLÇİN 𐰏𐰇𐰠𐰲𐰃𐰤
 302. (k) GÜLDANE 𐰏𐰇𐰠𐰑𐰀𐰤𐰀
 303. (k) GÜLDEN 𐰏𐰇𐰠𐰓𐰀𐰤
 304. (k) GÜLER 𐰏𐰇𐰠𐰀𐰼
 305. (k) GÜLESER 𐰏𐰇𐰠𐰀𐰾𐰼
 306. (k) GÜLİN 𐰏𐰇𐰠𐰃𐰤
 307. (k) GÜLİZAR 𐰏𐰇𐰠𐰃𐰔𐰀𐰺
 308. (k) GÜLLÜ 𐰏𐰇𐰠𐰠𐰇
 309. (k) GÜLNAZ 𐰏𐰇𐰠𐰣𐰀𐰔
 310. (k) GÜLNARE 𐰏𐰇𐰠𐰣𐰀𐰼𐰀
 311. (k) GÜLNUR 𐰏𐰇𐰠𐰣𐰆𐰺
 312. (k) GÜLPERİ 𐰏𐰇𐰠𐰯𐰀𐰼𐰃
 313. (k) GÜLSER 𐰏𐰇𐰠𐰾𐰀𐰼
 314. (k) GÜLSERE 𐰏𐰇𐰠𐰾𐰀𐰼𐰀
 315. (k) GÜLSEREN 𐰏𐰇𐰠𐰾𐰀𐰼𐰤
 316. (k) GÜLSÜM 𐰏𐰇𐰠𐰾𐰇𐰢
 317. (k) GÜLSÜN 𐰏𐰇𐰠𐰾𐰇𐰤
 318. (k) GÜLŞEN 𐰏𐰇𐰠𐱁𐰀𐰤
 319. (k) GÜLTEN 𐰏𐰇𐰠𐱅𐰀𐰤
 320. (e) GÜLTEKİN 𐰏𐰇𐰠𐱅𐰀𐰚𐰃𐰤
 321. (k) GÜLÜMSER 𐰏𐰇𐰠𐰢𐰾𐰀𐰼
 322. (k) GÜLYA 𐰏𐰇𐰠𐰖𐰀
 323. (e) GÜNAY 𐰏𐰇𐰤𐰀𐰖
 324. (e) GÜNER 𐰏𐰇𐰤𐰀𐰼
 325. (e) GÜNERİ 𐰏𐰇𐰤𐰀𐰼𐰃
 326. (i) GÜNEŞ 𐰏𐰇𐰤𐰀𐱁
 327. (i) GÜNGÖR 𐰏𐰇𐰤𐰏𐰇𐰼
 328. (k) GÜNNUR 𐰏𐰇𐰤𐰣𐰆𐰺
 329. (i) GÜNSEL 𐰏𐰇𐰤𐰾𐰀𐰠
 330. (k) GÜNSELİ 𐰏𐰇𐰤𐰾𐰀𐰠𐰃
 331. (e) GÜRAY 𐰏𐰇𐰺𐰀𐰖
 332. (e) GÜRBAY 𐰏𐰇𐰼𐰉𐰀𐰖
 333. (e) GÜRBEY 𐰏𐰇𐰼𐰋𐰀𐰘
 334. (e) GÜRBÜZ 𐰏𐰇𐰼𐰋𐰇𐰔
 335. (e) GÜRCAN 𐰏𐰇𐰼𐰲𐰀𐰣
 336. (e) GÜRDAL 𐰏𐰇𐰼𐰑𐰀𐰞
 337. (e) GÜRKAN 𐰏𐰇𐰼𐰴𐰀𐰣
 338. (e) GÜRSOY 𐰏𐰇𐰼𐰽𐰆𐰖
 339. (k) GÜZİDE 𐰏𐰇𐰔𐰃𐰓𐰀
 340. (k) GÜZİN 𐰏𐰇𐰔𐰃𐰤
 341. (i) ILGAZ 𐰃𐰞𐰍𐰀𐰔
 342. (k) IRAZ 𐰃𐰺𐰀𐰔
 343. (k) IRMAK 𐰃𐰺𐰢𐰀𐰴
 344. (k) IŞIL 𐰃𐱁𐰞
 345. (k) IŞILAY 𐰃𐱁𐰞𐰀𐰖
 346. (k) İDİL 𐰃𐰓𐰠
 347. (e) İDRİS 𐰃𐰓𐰼𐰃𐰾
 348. (k) İLAYDA 𐰃𐰞𐰀𐰖𐰑𐰀
 349. (e) İLBER 𐰃𐰠𐰋𐰀𐰼
 350. (e) İLBEY 𐰃𐰠𐰋𐰀𐰘
 351. (e) İLKER 𐰃𐰠𐰚𐰀𐰼
 352. (e) İLHAN 𐰃𐰠𐰴𐰀𐰣
 353. (i) İLKAY 𐰃𐰠𐰴𐰀𐰖
 354. (k) İLKNUR 𐰃𐰠𐰚𐰣𐰆𐰺
 355. (e) İLTER 𐰃𐰠𐱅𐰀𐰼
 356. (e) İLTERİŞ 𐰃𐰠𐱅𐰀𐰼𐰃𐱁
 357. (e) İLYAS 𐰃𐰠𐰖𐰀𐰽
 358. (e) İNAL 𐰃𐰤𐰀𐰞
 359. (k) İNCİ 𐰃𐰤𐰲𐰃
 360. (k) İREM 𐰃𐰼𐰀𐰢
 361. (k) İPEK 𐰃𐰯𐰀𐰚
 362. (e) İSMAİL 𐰃𐰾𐰢𐰀𐰃𐰠
 363. (i) İSMET 𐰃𐰾𐰢𐰀𐱅
 364. (e) İSTEMİ 𐰃𐰾𐱅𐰀𐰢𐰃
 365. (k) İZEL 𐰃𐰔𐰀𐰠
 366. (e) İZZET 𐰃𐰔𐰔𐰀𐱅
 367. (e) HAKAN 𐰴𐰍𐰣
 368. (e) KAAN 𐰴𐰍𐰣
 369. (i) KADER 𐰴𐰀𐰓𐰼
 370. (e) KADİR 𐰴𐰀𐰓𐰃𐰼
 371. (e) KAMER 𐰴𐰀𐰢𐰼
 372. (e) KAMİL 𐰴𐰀𐰢𐰃𐰠
 373. (e) KAMURAN 𐰴𐰀𐰢𐰆𐰺𐰀𐰣
 374. (e) KANER 𐰴𐰀𐰣𐰀𐰼
 375. (e) KARTAL 𐰴𐰀𐰺𐱃𐰀𐰞
 376. (e) KASIM 𐰴𐰀𐰽𐰃𐰢
 377. (e) KAZIM 𐰴𐰀𐰔𐰃𐰢
 378. (e) KAYA 𐰚𐰀𐰢𐰞
 379. (e) KAYAHAN 𐰴𐰀𐰖𐰴𐰣
 380. (e) KAYI 𐰴𐰀𐰖𐰃
 381. (e) KAYIHAN 𐰴𐰀𐰖𐰃𐰴𐰀𐰣
 382. (e) KAYIBEY 𐰴𐰀𐰖𐰃𐰋𐰀𐰘
 383. (e) KEMAL 𐰚𐰀𐰢𐰞
 384. (e) KEREM 𐰚𐰀𐰼𐰢
 385. (e) KERİM 𐰚𐰀𐰼𐰃𐰢
 386. (e) KENAN 𐰚𐰀𐰣𐰣
 387. (k) KEZBAN 𐰚𐰀𐰔𐰉𐰀𐰣
 388. (k) KİRAZ 𐰚𐰃𐰺𐰀𐰔
 389. (e) KORAY 𐰸𐰆𐰺𐰀𐰖
 390. (e) KOREL 𐰸𐰆𐰼𐰀𐰠
 391. (e) KORKMAZ 𐰴𐰆𐰺𐰴𐰢𐰀𐰔
 392. (e) KÖKSAL 𐰚𐰜𐰽𐰀𐰞
 393. (e) KUBİLAY 𐰸𐰆𐰋𐰃𐰞𐰀𐰖
 394. (e) KUTAL 𐰴𐰆𐱃𐰀𐰞
 395. (e) KUTALMIŞ 𐰴𐰆𐱃𐰀𐰞𐰢𐰃𐱁
 396. (e) KUTAY 𐰴𐰆𐱃𐰀𐰖
 397. (e) KUZEY 𐰸𐰆𐰔𐰀𐰘
 398. (k) KÜBRA 𐰚𐰇𐰋𐰺𐰀
 399. (e) KÜLTİĞİN 𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤
 400. (e) KÜRŞAD 𐰚𐰇𐰼𐱁𐰀𐰑
 401. (e) KÜRŞAT 𐰚𐰇𐰼𐱁𐰀𐱃
 402. (k) LALE 𐰞𐰀𐰠𐰀
 403. (k) LEYLA 𐰠𐰀𐰘𐰞𐰀
 404. (k) LEMAN 𐰠𐰀𐰢𐰣
 405. (e) MANSUR 𐰢𐰀𐰣𐰽𐰆𐰺
 406. (k) MASAL 𐰢𐰀𐰽𐰞
 407. (e) MAZLUM 𐰢𐰀𐰔𐰞𐰆𐰢
 408. (k) MAYA 𐰢𐰀𐰖𐰀
 409. (e) MEHMET 𐰢𐰀𐰀𐰢𐱅
 410. (k) MELEK 𐰢𐰀𐰠𐰚
 411. (k) MELİKE 𐰢𐰀𐰠𐰃𐰚𐰀
 412. (k) MELTEM 𐰢𐰀𐰠𐱅𐰀𐰢
 413. (e) MEMİŞ 𐰢𐰀𐰢𐰃𐱁
 414. (k) MERAL 𐰢𐰀𐰼𐰀𐰞
 415. (e) MERDAN 𐰢𐰀𐰼𐰑𐰀𐰣
 416. (e) MERT 𐰢𐰀𐰼𐱅
 417. (e) MERTER 𐰢𐰀𐰼𐱅𐰀𐰼
 418. (k) MERYEM 𐰢𐰀𐰼𐰘𐰀𐰢
 419. (e) MESTAN 𐰢𐰀𐰾𐱃𐰀𐰣
 420. (e) MESUT 𐰢𐰀𐰽𐰆𐱃
 421. (e) METE 𐰢𐰀𐱅𐰀
 422. (e) METEBEY 𐰢𐰀𐱅𐰋𐰘
 423. (e) METEHAN 𐰢𐰀𐱅𐰀𐰴𐰀𐰣
 424. (e) METİN 𐰢𐰀𐱅𐰃𐰤
 425. (k) MİNE 𐰢𐰃𐰤𐰀
 426. (k) MİRAY 𐰢𐰃𐰼𐰀𐰖
 427. (e) MURAT 𐰢𐰆𐰺𐰀𐱃
 428. (e) MUSA 𐰢𐰆𐰽𐰀
 429. (e) MUSTAFA 𐰢𐰆𐰽𐱃𐰀𐰯𐰀
 430. (e) MUSTAN 𐰢𐰆𐰽𐱃𐰀𐰣
 431. (e) MÜSLÜM 𐰢𐰇𐰾𐰠𐰇𐰢
 432. (e) MUTLU 𐰢𐰆𐱃𐰞𐰆
 433. (k) MÜGE 𐰢𐰇𐰏𐰀
 434. (i) MÜMTAZ 𐰢𐰇𐰢𐱃𐰀𐰔
 435. (e) MÜNİR 𐰢𐰇𐰤𐰃𐰼
 436. (e) MÜRSEL 𐰢𐰇𐰼𐰾𐰀𐰠
 437. (k) MÜZEYYEN 𐰢𐰇𐰔𐰀𐰘𐰘𐰀𐰤
 438. (e) NADİR 𐰣𐰀𐰓𐰃𐰼
 439. (k) NAZAN 𐰣𐰀𐰔𐰣
 440. (k) NAZGÜL 𐰣𐰀𐰔𐰏𐰇𐰠
 441. (e) NAZIM 𐰣𐰀𐰔𐰃𐰢
 442. (k) NAZLI 𐰣𐰀𐰔𐰞𐰃
 443. (e) NEDİM 𐰤𐰀𐰓𐰃𐰢
 444. (k) NERGİS 𐰤𐰀𐰼𐰏𐰃𐰾
 445. (k) NERMİN 𐰤𐰀𐰼𐰢𐰃𐰤
 446. (k) NERİMAN 𐰤𐰀𐰼𐰃𐰢𐰀𐰣
 447. (k) NESLİ 𐰤𐰀𐰾𐰠𐰃
 448. (k) NESRİN 𐰤𐰀𐰾𐰼𐰃𐰤
 449. (k) NEŞE 𐰤𐰀𐱁𐰀
 450. (e) NEŞET 𐰤𐰀𐱁𐱅
 451. (e) NEŞAT 𐰤𐰀𐱁𐱃
 452. (k) NİGAR 𐰤𐰃𐰏𐰀𐰺
 453. (k) NİL 𐰤𐰃𐰠
 454. (k) NİLAY 𐰤𐰃𐰠𐰀𐰖
 455. (k) NİLCAN 𐰤𐰃𐰠𐰲𐰀𐰣
 456. (k) NİLGÜN 𐰤𐰃𐰠𐰏𐰇𐰤
 457. (e) NİYAZİ 𐰤𐰃𐰖𐰀𐰔𐰃
 458. (e) NUMAN 𐰣𐰆𐰢𐰀𐰣
 459. (k) NUR 𐰣𐰆𐰺
 460. (k) NURAN 𐰣𐰆𐰺𐰀𐰣
 461. (k) NURAY 𐰣𐰆𐰺𐰀𐰖
 462. (k) NURCAN 𐰣𐰆𐰺𐰲𐰀𐰣
 463. (k) NURDAN 𐰑𐰆𐰺𐰑𐰀𐰤𐰀
 464. (e) NURETTİN 𐰣𐰆𐰺𐰀𐱅𐱅𐰃𐰤
 465. (k) NURGÜL 𐰣𐰆𐰺𐰏𐰇𐰠
 466. (e) NURİ 𐰣𐰆𐰼𐰃
 467. (k) NURLAN 𐰣𐰆𐰺𐰞𐰀𐰣
 468. (k) NURSEL 𐰣𐰆𐰺𐰾𐰀𐰠
 469. (k) NURSEN 𐰣𐰆𐰺𐰾𐰀𐰤
 470. (k) NURSUN 𐰣𐰆𐰺𐰽𐰆𐰣
 471. (k) NURTEN 𐰣𐰆𐰺𐱅𐰀𐰤
 472. (e) NUSRET 𐰣𐰆𐰽𐰼𐰀𐱅
 473. (e) OGÜN 𐰆𐰏𐰇𐰤
 474. (e) OĞUZ 𐰆𐰍𐰔
 475. (e) OĞUZER 𐰆𐰍𐰔𐰀𐰼
 476. (e) OĞUZBEY 𐰆𐰍𐰔𐰋𐰀𐰘
 477. (e) OĞUZHAN 𐰆𐰍𐰔𐰴𐰀𐰣
 478. (e) OKAN 𐰆𐰸𐰀𐰣
 479. (e) OKANAY 𐰆𐰸𐰀𐰣𐰖
 480. (e) OKTAY 𐰆𐰸𐱃𐰀𐰖
 481. (e) ONUR 𐰆𐰣𐰺
 482. (e) ORHAN 𐰆𐰺𐰴𐰆𐰣
 483. (e) ORKUN 𐰆𐰺𐰴𐰆𐰣
 484. (e) OSMAN 𐰆𐰽𐰢𐰀𐰣
 485. (k) OYA 𐰆𐰖𐰀
 486. (k) OYLUM 𐰆𐰖𐰞𐰆𐰢
 487. (e) OZAN 𐰆𐰔𐰀𐰣
 488. (e) ÖKKEŞ 𐰜𐰚𐰀𐱁
 489. (e) ÖMER 𐰇𐰢𐰀𐰼
 490. (e) ÖNER 𐰇𐰤𐰀𐰼
 491. (e) ÖNDER 𐰇𐰤𐰓𐰀𐰼
 492. (k) ÖYKÜ 𐰇𐰘𐰚𐰇
 493. (e) ÖZAY 𐰇𐰔𐰀𐰖
 494. (e) ÖZBAY 𐰇𐰔𐰉𐰀𐰖
 495. (e) ÖZBEY 𐰇𐰔𐰋𐰀𐰘
 496. (e) ÖZCAN 𐰇𐰔𐰲𐰀𐰣
 497. (e) ÖZEN 𐰇𐰔𐰀𐰤
 498. (e) ÖZER 𐰇𐰔𐰀𐰼
 499. (k) ÖZDEN 𐰇𐰔𐰓𐰀𐰤
 500. (k) ÖZDENAY 𐰇𐰔𐰓𐰀𐰣𐰖
 501. (e) ÖZDEMİR 𐰇𐰔𐰓𐰀𐰢𐰃𐰼
 502. (e) ÖZDOĞAN 𐰇𐰔𐰑𐰆𐰍𐰀𐰣
 503. (k) ÖZGE 𐰇𐰔𐰏𐰀
 504. (k) ÖZGÜL 𐰇𐰔𐰏𐰇𐰠
 505. (e) ÖZGÜR 𐰇𐰔𐰏𐰼
 506. (e) ÖZKAN 𐰇𐰔𐰴𐰀𐰣
 507. (e) ÖZKAY 𐰇𐰔𐰴𐰀𐰖
 508. (k) ÖZLEM 𐰇𐰔𐰠𐰀𐰢
 509. (k) ÖZNUR 𐰇𐰔𐰣𐰆𐰺
 510. (e) ÖZTEKİN 𐰇𐰔𐱅𐰀𐰚𐰃𐰤
 511. (e) ÖZTÜRK 𐰇𐰔𐱅𐰇𐰼𐰜
 512. (k) PAMUK 𐰯𐰀𐰢𐰸
 513. (e) PARS 𐰯𐰀𐰺𐰽
 514. (k) PELİN 𐰯𐰀𐰠𐰃𐰤
 515. (k) PELİNAY 𐰯𐰀𐰠𐰃𐰣𐰀𐰖
 516. (e) PEKER 𐰯𐰀𐰚𐰼
 517. (k) PERİ 𐰯𐰀𐰼𐰃
 518. (k) PINAR 𐰯𐰃𐰣𐰀𐰺
 519. (e) POLAT 𐰯𐰆𐰞𐰀𐱃
 520. (e) POYRAZ 𐰯𐰆𐰖𐰺𐰀𐰔
 521. (e) RAMAZAN 𐰺𐰀𐰢𐰔𐰣
 522. (e) REMZİ 𐰼𐰀𐰢𐰔𐰃
 523. (e) RASİM 𐰺𐰀𐰾𐰃𐰢
 524. (e) RESUL 𐰼𐰀𐰽𐰆𐰞
 525. (e) RAŞİT 𐰺𐰀𐱁𐰃𐱅
 526. (e) REŞAT 𐰼𐰀𐱁𐱃
 527. (i) RUŞEN 𐰺𐰆𐱁𐰀𐰤
 528. (e) RÜSTEM 𐰼𐰇𐰾𐱅𐰀𐰢
 529. (k) RÜYA 𐰼𐰇𐰖𐰀
 530. (e) RIZA 𐰺𐰃𐰔𐰀
 531. (e) SABRİ 𐰽𐰀𐰉𐰼𐰃
 532. (e) SADIK 𐰽𐰀𐰑𐰶
 533. (e) SAKİN 𐰽𐰀𐰚𐰃𐰤
 534. (k) SAKİNE 𐰽𐰀𐰚𐰃𐰤𐰀
 535. (e) SALİM 𐰽𐰀𐰠𐰃𐰢
 536. (e) SALTUK 𐰽𐰀𐰞𐱃𐰸
 537. (e) SAMET 𐰽𐰀𐰢𐱅
 538. (e) SANCAR 𐰽𐰀𐰨𐰀𐰺
 539. (e) SANER 𐰽𐰀𐰤𐰼
 540. (e) SARPER 𐰽𐰀𐰺𐰯𐰀𐰼
 541. (k) SEÇİL 𐰾𐰀𐰲𐰃𐰠
 542. (k) SEÇİLAY 𐰾𐰀𐰲𐰃𐰠𐰀𐰖
 543. (e) SEÇKİN 𐰾𐰀𐰲𐰚𐰃𐰤
 544. (k) SEDA 𐰾𐰀𐰑𐰀𐰣𐰆𐰺
 545. (e) SEDAT 𐰾𐰀𐰑𐱃
 546. (k) SEDEN 𐰾𐰀𐰓𐰤
 547. (k) SELCAN 𐰾𐰀𐰠𐰲𐰀𐰣
 548. (e) SELÇUK 𐰾𐰀𐰠𐰲𐰸
 549. (k) SELEN 𐰾𐰀𐰠𐰤
 550. (e) SELİM 𐰾𐰀𐰠𐰃𐰢
 551. (k) SELİN 𐰾𐰀𐰠𐰃𐰤
 552. (k) SELİNAY 𐰾𐰀𐰠𐰃𐰤𐰀𐰖
 553. (k) SELMA 𐰾𐰀𐰞𐰢𐰀
 554. (e) SELMAN 𐰾𐰀𐰠𐰢𐰀𐰣
 555. (k) SELDA 𐰾𐰀𐰠𐰑𐰀
 556. (k) SEMRA 𐰾𐰀𐰢𐰺𐰀
 557. (k) SENEM 𐰾𐰀𐰤𐰢
 558. (k) SERAP 𐰾𐰀𐰺𐰯
 559. (k) SERAY 𐰾𐰀𐰺𐰖
 560. (e) SERCAN 𐰾𐰀𐰼𐰲𐰀𐰣
 561. (e) SERDAR 𐰾𐰀𐰼𐰑𐰀𐰺
 562. (k) SEREN 𐰾𐰀𐰼𐰤
 563. (k) SERENAY 𐰾𐰀𐰼𐰣𐰖
 564. (e) SERKAN 𐰾𐰀𐰼𐰴𐰀𐰣
 565. (k) SERPİL 𐰾𐰀𐰼𐰯𐰃𐰠
 566. (e) SERTAÇ 𐰾𐰀𐰼𐱃𐰀𐰲
 567. (k) SERTAP 𐰾𐰀𐰼𐱃𐰀𐰯
 568. (e) SERTAY 𐰾𐰀𐰼𐱅𐰀𐰖
 569. (k) SEVAL 𐰾𐰀𐰋𐰞
 570. (k) SEVCAN 𐰾𐰀𐰋𐰲𐰀𐰣
 571. (k) SEVDA 𐰾𐰀𐰋𐰑𐰀
 572. (k) SEVGİ 𐰾𐰀𐰋𐰏𐰃
 573. (k) SEVİL 𐰾𐰀𐰋𐰃𐰢
 574. (k) SEVİLAY 𐰾𐰀𐰋𐰃𐰞𐰀𐰖
 575. (k) SEVİM 𐰾𐰀𐰋𐰃𐰢
 576. (k) SEVİN 𐰾𐰀𐰋𐰃𐰤
 577. (k) SEVİNÇ 𐰾𐰀𐰋𐰃𐰨
 578. (k) SEVTAP 𐰾𐰀𐰋𐱃𐰀𐰯
 579. (k) SEZEN 𐰾𐰀𐰔𐰤
 580. (k) SEZENAY 𐰾𐰀𐰔𐰤𐰀𐰖
 581. (i) SEZER 𐰾𐰀𐰔𐰼
 582. (k) SEZGİ 𐰾𐰀𐰔𐰏𐰃
 583. (i) SEZGİN 𐰾𐰀𐰔𐰏𐰃𐰤
 584. (k) SILA 𐰽𐰃𐰞𐰀
 585. (k) SIRMA 𐰽𐰃𐰺𐰢𐰀
 586. (k) SİBEL 𐰾𐰃𐰋𐰀𐰠
 587. (k) SİMAY 𐰾𐰃𐰢𐰀𐰖
 588. (k) SİMGE 𐰾𐰃𐰢𐰏𐰀
 589. (e) SİNAN 𐰾𐰃𐰣𐰀𐰣
 590. (k) SİNEM 𐰾𐰃𐰤𐰀𐰢
 591. (i) SONAY 𐰽𐰆𐰣𐰀𐰖
 592. (e) SONER 𐰽𐰆𐰤𐰀𐰼
 593. (k) SONGÜL 𐰽𐰆𐰣𐰏𐰇𐰠
 594. (e) SUAT 𐰽𐰆𐰀𐱃
 595. (k) SUDE 𐰽𐰆𐰓𐰀
 596. (e) SUNGUR 𐰽𐰆𐰭𐰍𐰆𐰺
 597. (k) SULTAN 𐰽𐰆𐰞𐱃𐰀𐰣
 598. (e) SÜMER 𐰾𐰇𐰢𐰀𐰼
 599. (k) SUNA 𐰽𐰆𐰣𐰀
 600. (i) SUNAY 𐰽𐰆𐰣𐰀𐰖
 601. (e) SÜLEYMAN 𐰾𐰇𐰠𐰀𐰘𐰢𐰀𐰣
 602. (k) SÜMBÜL 𐰾𐰇𐰢𐰋𐰇𐰠
 603. (e) ŞABAN 𐱁𐰀𐰉𐰣
 604. (e) ŞAKİR 𐱁𐰀𐰚𐰃𐰼
 605. (k) ŞEBNEM 𐱁𐰀𐰋𐰤𐰀𐰢
 606. (i) ŞENAY 𐱁𐰀𐰣𐰖
 607. (e) ŞENEL 𐱁𐰀𐰤𐰠
 608. (e) ŞENER 𐱁𐰀𐰤𐰼
 609. (k) ŞENGÜL 𐱁𐰀𐰤𐰏𐰇𐰠
 610. (e) ŞENOL 𐱁𐰀𐰤𐰆𐰞
 611. (k) ŞEYDA 𐱁𐰀𐰘𐰑𐰀
 612. (k) ŞEYMA 𐱁𐰀𐰘𐰢𐰀
 613. (k) ŞİRİN 𐱁𐰃𐰼𐰤
 614. (k) ŞULE 𐱁𐰆𐰠𐰀
 615. (k) ŞÜKRAN 𐱁𐰜𐰺𐰀𐰣
 616. (e) ŞÜKRÜ 𐱁𐰜𐰼𐰇
 617. (e) TAMER 𐱃𐰀𐰢𐰼
 618. (e) TANAY 𐱃𐰀𐰣𐰖
 619. (e) TANER 𐱃𐰀𐰣𐰀𐰼
 620. (e) TANSEL 𐱃𐰀𐰣𐰾𐰀𐰠
 621. (i) TANSU 𐱃𐰀𐰣𐰽𐰆
 622. (e) TARIK 𐱃𐰀𐰺𐰶
 623. (e) TARKAN 𐱃𐰀𐰺𐰴𐰀𐰣
 624. (e) TAŞKIN 𐱃𐰀𐱁𐰴𐰃𐰣
 625. (e) TAYYİP 𐱃𐰀𐰖𐰘𐰃𐰯
 626. (e) TAYLAN 𐱃𐰀𐰖𐰞𐰀𐰣
 627. (e) TEKİN 𐱅𐰀𐰚𐰃𐰤
 628. (e) TEMEL 𐱅𐰀𐰢𐰠
 629. (e) TEOMAN 𐱅𐰀𐰆𐰢𐰀𐰣
 630. (e) TİMUÇİN 𐱅𐰃𐰢𐰆𐰲𐰃𐰤
 631. (e) TİMUR 𐱅𐰃𐰢𐰆𐰺
 632. (e) TOLGA 𐱃𐰆𐰞𐰍𐰀
 633. (k) TOMRİS 𐱃𐰆𐰢𐰼𐰃𐰾
 634. (e) TONYUKUK 𐱃𐰆𐰪𐰸𐰸
 635. (e) TONGA 𐱃𐰆𐰭𐰍𐰀
 636. (e) TONGUÇ 𐱃𐰆𐰭𐰍𐰆𐰲
 637. (e) TOROS 𐱃𐰆𐰞𐰍𐰀
 638. (e) TOYGUN 𐱃𐰆𐰖𐰍𐰆𐰣
 639. (e) TÖRE 𐱅𐰇𐰼𐰀
 640. (k) TUĞÇE 𐱃𐰆𐰍𐰲𐰀
 641. (e) TUĞRUL 𐱃𐰆𐰍𐰺𐰆𐰞
 642. (i) TUNA 𐱃𐰆𐰣𐰀
 643. (e) TUNAHAN 𐱃𐰆𐰣𐰀𐰴𐰣
 644. (e) TUNAY 𐱃𐰆𐰣𐰀𐰖
 645. (e) TUNGA 𐱃𐰆𐰭𐰍𐰀
 646. (e) TUNÇ 𐱃𐰆𐰨
 647. (e) TUNÇAY 𐱃𐰆𐰨𐰀𐰖
 648. (e) TURAN 𐱃𐰆𐰺𐰀𐰣
 649. (e) TURAL 𐱃𐰆𐰺𐰀𐰞
 650. (e) TURGAY 𐱃𐰆𐰺𐰍𐰀𐰖
 651. (e) TURGUT 𐱃𐰆𐰺𐰍𐰆𐱃
 652. (e) TURHAN 𐱃𐰆𐰺𐰴𐰀𐰣
 653. (k) TUTKU 𐱃𐰆𐱃𐰴𐰆
 654. (k) TÜLAY 𐱅𐰇𐰠𐰀𐰖
 655. (k) TÜLİN 𐱅𐰇𐰠𐰃𐰤
 656. (e) TÜRK 𐱅𐰇𐰼𐰜
 657. (k) TÜRKAN 𐱅𐰇𐰼𐰜𐰀𐰣
 658. (e) TÜRKAY 𐱅𐰇𐰼𐰜𐰀𐰖
 659. (e) TÜRKEŞ 𐱅𐰇𐰼𐰜𐰀𐱁
 660. (e) TÜRKMEN 𐱅𐰇𐰼𐰜𐰢𐰀𐰤
 661. (i) UĞUR 𐰆𐰍𐰺
 662. (e) UĞURAY 𐰆𐰍𐰺𐰀𐰖
 663. (k) UMAY 𐰆𐰢𐰀𐰖
 664. (i) UMUT 𐰆𐰢𐱃
 665. (e) URAL 𐰆𐰺𐰀𐰞
 666. (e) URAS 𐰆𐰺𐰀𐰽
 667. (e) ULUBEY 𐰆𐰞𐰋𐰀𐰘
 668. (e) UYGUR 𐰆𐰖𐰍𐰆𐰺
 669. (i) ÜLGEN 𐰇𐰠𐰏𐰀𐰤
 670. (k) ÜLKER 𐰇𐰠𐰚𐰀𐰼
 671. (k) ÜLKÜ 𐰇𐰠𐰚𐰇
 672. (i) ÜMİT 𐰇𐰢𐰃𐱅
 673. (k) ÜMMÜ 𐰇𐰢𐰢𐰇
 674. (i) ÜMRAN 𐰇𐰢𐰺𐰀𐰣
 675. (e) ÜNAL 𐰇𐰤𐰀𐰞
 676. (e) ÜNSAL 𐰇𐰤𐰽𐰀𐰞
 677. (e) YAĞIZ 𐰖𐰀𐰍𐰃𐰔
 678. (k) YAĞMUR 𐰖𐰀𐰍𐰢𐰆𐰺
 679. (e) YAKUP 𐰖𐰀𐰴𐰆𐰯
 680. (i) YAMAN 𐰖𐰀𐰢𐰣
 681. (k) YAPRAK 𐰖𐰀𐰯𐰺𐰀𐰴
 682. (k) YAREN 𐰖𐰀𐰼𐰤
 683. (e) YASİN 𐰖𐰀𐰾𐰃𐰤
 684. (k) YASEMİN 𐰖𐰀𐰾𐰢𐰃𐰤
 685. (e) YANAL 𐰖𐰀𐰣𐰞
 686. (e) YALÇIN 𐰖𐰀𐰞𐰲𐰃𐰣
 687. (e) YAŞAR 𐰖𐰀𐱁𐰺
 688. (e) YAVUZ 𐰖𐰀𐰉𐰃𐰔
 689. (e) YEKTA 𐰘𐰀𐰚𐱃𐰀
 690. (k) YELDA 𐰘𐰀𐰠𐰑𐰀
 691. (k) YELİZ 𐰘𐰀𐰠𐰃𐰔
 692. (e) YENAL 𐰘𐰀𐰣𐰞
 693. (k) YEŞİM 𐰘𐰀𐱁𐰃𐰢
 694. (k) YETER 𐰘𐰀𐱅𐰼
 695. (e) YILDIRAY 𐰖𐰃𐰡𐰃𐰺𐰀𐰖
 696. (e) YILDIRIM 𐰖𐰃𐰡𐰺𐰢
 697. (k) YILDIZ 𐰖𐰃𐰡𐰃𐰔
 698. (e) YILMAZ 𐰖𐰃𐰞𐰢𐰀𐰔
 699. (e) YİĞİT 𐰘𐰃𐰏𐱅
 700. (k) YONCA 𐰖𐰆𐰣𐰲𐰀
 701. (e) YÖRÜK 𐰘𐰇𐰼𐰜
 702. (e) YULA 𐰖𐰆𐰞𐰀
 703. (e) YUNUS 𐰖𐰆𐰣𐰽
 704. (e) YURDAL 𐰖𐰆𐰺𐰑𐰀𐰞
 705. (e) YURDAKUL 𐰖𐰆𐰺𐰑𐰀𐰴𐰆𐰞
 706. (i) YÜCEL 𐰘𐰇𐰲𐰀𐰠
 707. (i) YÜKSEL 𐰘𐰜𐰾𐰀𐰠
 708. (e) ZEKİ 𐰔𐰀𐰚𐰃
 709. (k) ZEREN 𐰔𐰀𐰼𐰤
 710. (k) ZERRİN 𐰔𐰀𐰼𐰼𐰃𐰤
 711. (e) ZEYNEL 𐰔𐰀𐰘𐰤𐰀𐰠
 712. (k) ZEYNEP 𐰔𐰀𐰘𐰤𐰯
 713. (e) ZİYA 𐰔𐰃𐰖𐰀
 714. (e) ZORLU 𐰔𐰆𐰺𐰞𐰆

Göktürk Alfabesi'nde CFHV harfleri olmadığı için bu harfleri içeren isimleri (sev~ ve han hariç) yazmak mümkün değildir.