@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe KAYIBEY

𐰴𐰀𐰖𐰃𐰋𐰀𐰘

< KAYI | KAYIHAN >