@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe KAYI

𐰴𐰀𐰖𐰃

< KAYAHAN | KAYIBEY >