@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe AYDOĞAN

𐰀𐰖𐰑𐰆𐰍𐰀𐰣

< AYDIN | AYGÜL >