@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe AYGÜN

𐰀𐰖𐰏𐰇𐰤

< AYGÜL | KAN >