@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÜRSOY

𐰏𐰇𐰼𐰽𐰆𐰖

< GÜRKAN | GÜZİDE >