@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÜRKAN

𐰏𐰇𐰼𐰴𐰀𐰣

< GÜRDAL | GÜRSOY >