@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÜRDAL

𐰏𐰇𐰼𐰑𐰀𐰞

< GÜRCAN | GÜRKAN >