@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÜRCAN

𐰏𐰇𐰼𐰲𐰀𐰣

< GÜRBÜZ | GÜRDAL >