@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÜRBÜZ

𐰏𐰇𐰼𐰋𐰇𐰔

< GÜRBEY | GÜRCAN >