@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TÜRK

𐱅𐰇𐰼𐰜

< TURHAN | TÜRKAN >