@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TÜRKAY

𐱅𐰇𐰼𐰜𐰀𐰖

< TÜRKAN | TÜRKEŞ >