@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TÜRKEŞ

𐱅𐰇𐰼𐰜𐰀𐱁

< TÜRKAY | TÜRKMEN >