@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe TÜRKMEN

𐱅𐰇𐰼𐰜𐰢𐰀𐰤

< TÜRKEŞ | TUTKU >