@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe AYGÜL

𐰀𐰖𐰏𐰇𐰠

< AYDOĞAN | AYGÜN >