@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe AYDAN

𐰀𐰖𐰑𐰀𐰣

< AYDA | AYDIN >