@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe AYDA

𐰀𐰖𐰑𐰀

< AYÇİÇEK | AYDAN >