@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ARKIN

𐰀𐰺𐰴𐰃𐰣

< ERKAN | ARMAĞAN >