@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe DAMLA

𐰑𐰀𐰢𐰞𐰀

< ÇOLPAN | DEMET >