@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÜLNAZ

𐰏𐰇𐰠𐰣𐰀𐰔

< GÜLNARE | GÜLNUR >