@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe YAMAN

𐰖𐰀𐰢𐰣

< YALÇIN | YANAL >