@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe YALÇIN

𐰖𐰀𐰞𐰲𐰃𐰣

< YAKUP | YAMAN >