@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÜNSELİ

𐰏𐰇𐰤𐰾𐰀𐰠𐰃

< GÜNSEL | GÜRAY >