@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÖKBEN

𐰏𐰜𐰋𐰀𐰤

< GÖKAY | GÖKBERK >