@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERSUNGUR

𐰀𐰼𐰽𐰆𐰭𐰍𐰆𐰺

< ERSOY | ERTAN >