@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERTAN

𐰀𐰼𐱃𐰀𐰣

< ERSUNGUR | ERTEKİN >