@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERSOY

𐰀𐰼𐰽𐰆𐰖

< ERSİN | ERSUNGUR >