@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe DUYGU

𐰑𐰆𐰖𐰍𐰆

< DURSUN | DUYGUNAZ >