@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe SEZER

𐰾𐰀𐰔𐰼

< SEZENAY | SEZGİ >