@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÜLLÜ

𐰏𐰇𐰠𐰠𐰇

< GÜLİZAR | GÜLNARE >