@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe YILDIRIM

𐰖𐰃𐰡𐰺𐰢

< YILDIRAY | YILDIZ >