@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe YEKTA

𐰘𐰀𐰚𐱃𐰀

< YAVUZ | YELDA >