@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ÖZGE

𐰇𐰔𐰏𐰀

< ÖZER | ÖZGÜL >