@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ÖZGÜL

𐰇𐰔𐰏𐰇𐰠

< ÖZGE | ÖZGÜR >