@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ŞÜKRÜ

𐱁𐰜𐰼𐰇

< ŞÜKRAN | ŞULE >